European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

European Data Incubator

Opis projektu

Europejski inkubator danych dla start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw

Wiele firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw boryka się z licznymi problemami, próbując opracować kompleksową strategię dotyczącą danych. Należą do nich między innymi brak dostępu do prywatnych zbiorów danych korporacyjnych, trudności w rozpoznaniu rzeczywistych potrzeb korporacji posiadających te zbiory danych, a także trudności w dostępie do inwestorów i funduszy venture capital chętnych do przedstawienia swoich rozwiązań lub zaoferowania finansowania bez obejmowania w zamian udziałów w fazie początkowej. Finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt EDI ma na celu pomóc tym przedsiębiorstwom pokonać powyższe bariery, zapewniając bezpłatną infrastrukturę obejmującą otwarte narzędzia, szkolenia dotyczące istniejących rozwiązań, a także usługi biznesowe wspierające opracowywanie pomysłu na biznes oraz finansowanie bez udziału w kapitale. Projekt EDI pobudzi europejską gospodarkę danych poprzez wspieranie społeczności dostawców danych, innowatorów, ekspertów technologicznych i biznesowych, inwestorów, uniwersytetów oraz korporacji, a jego głównym celem jest połączenie europejskich start-upów i MŚP w ramach tętniącej życiem sieci.

Cel

Only 2 out of the top 20 companies changing lives and making money out of Big Data are European. Europe is not playing the role it should in the global market. European Data Incubator project aims to revert this situation. Every company is born as a startup, and Big Data has already proven to be a disruptive technology that can provide substantial changes in traditional and innovative domains.
Many SMEs are facing a number of problems when attempting to develop a sort of comprehensive data strategy. The tools required to make successful data management an achievable prospect often require an up-front capital investment. The data remains in silos and its availability or cross-domain value is still unperceived.
EDI will help them jump this hurdle providing (1) a free infrastructure with open source tools (2) training on the most known off-the-self solutions (3) support and business services to develop their business idea and (4) equity-free funding.
The main objective of the project will be to leverage the technology and knowledge on Big Data across countries and sectors thanks to the incubation of start-ups/SMEs who use Big Data open source tools oriented to sort out major challenges in different business which facilitate their data assets.
An experienced consortium will be behind EDI. It is comprised by experts on Big Data technologies, the managers of several acceleration initiatives within the FIWARE Accelerate programme, existing incubators like Deusto Entrepreneurship Centre and etventure Seed Lab and the largest online network for start-ups (F6S). Moreover, 16 data providers, from Finance, Transport, Industry 4.0 Retail, Media&Content, Energy, etc. will provide data to the incubation process.
We expect to incubate around 120 companies under a 3-phase incubation programme (funnel approach) launching 3 call for proposals and disbursing up to €5M equity-free and commiting to raise additional financing resources up to €15M for them from private investors mainly.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-ICT-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-ICT-2017-1

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO ENTIDAD RELIGIOSA
Wkład UE netto
€ 5 634 514,51
Adres
AVENIDA DE LAS UNIVERSIDADES 24
48007 Bilbao
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Noreste País Vasco Bizkaia
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 5 752 784,01

Uczestnicy (20)