European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Modular cell factories for the production of 100 compounds from the shikimate pathway

Opis projektu

Szlak szikimowy pozwala na wytworzenie 100 związków o wysokiej wartości dodanej

Synteza chemiczna jest często trudna i zazwyczaj prowadzi do wytworzenia niepożądanych produktów ubocznych. Choć natura dostarcza wielu produktów, ich ekstrakcja jest droga ze względu na to, że występują w bardzo niskich stężeniach. Produkcja mikrobiologiczna to sprawdzony proces w przypadku związków, które są produkowane przez gospodarza lub mają w pełni scharakteryzowane szlaki biosyntezy. Jednak do wydajnej produkcji związków docelowych pochodzenia naturalnego w zastosowaniach przemysłowych wymagane są szeroko zakrojone badania przesiewowe. W tym kontekście finansowany przez UE projekt SHIKIFACTORY100 ma na celu wytworzenie ze szlaku szikimowego, będącego centrum metabolizmu komórkowego, ponad 100 związków o wysokiej wartości dodanej poprzez opracowanie zoptymalizowanego systemu produkcji. Uczeni zaproponują także i wdrożą nowe szlaki biosyntetyczne badające mieszanie się enzymów, aby stworzyć nowe procesy produkcji znanych, jak i nowo zaprojektowanych związków.

Cel

Chemical synthesis is often difficult and may be subject to unclear mechanisms, frequently producing undesired by-products, while the complexity of some compounds may rendered them virtually unattainable. Nature can provide a wealth of products, however typically at very low concentrations, which makes their extraction process expensive. Conversely, microbial production is a well-established process for compounds naturally produced by the hosts or for which there are fully characterised biosynthetic pathways. However, relying on nature’s diversity as a provider for industrial applications typically requires major screenings for pathways, genes and optimisation of cell factories for the efficient production of the target compounds.
SHIKIFACTORY100 project aims towards the production of a universe of more than 100 high-added value compounds from the shikimate pathway, a hub in cell metabolism, through the development of an optimised shikimate chassis) and the proposal and implementation of novel biosynthetic routes exploring enzyme promiscuity to propose new pathways for the production of known and newly designed compounds. To champion SHIKIFACTORY100 project a consortium with some of the most relevant players in Europe has been assembled, covering research leading institutions in computational design, rapid prototyping and in vivo implementation of pathways and cell factories. As such, six world-leading research partners, four biotechnology SMEs with complementary focus areas and one large industrial company have been integrated. The research partners will be responsible for novel methods for pathway discovery and compound design, collaborating with the SMEs in the implementation and optimisation of the chassis, while SMEs and industrial partners will lead the assessment of the products and the exploitation of the results for different application areas. The industrial partner will be responsible for the validation of the production.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-NMBP-BIO-2018-two-stage

Koordynator

SILICOLIFE LDA
Wkład UE netto
€ 1 228 625,00
Adres
RUA DO CANASTREIRO 15
4715 387 Braga
Portugalia

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Continente Norte Cávado
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 1 228 625,00

Uczestnicy (12)