Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

MØBIUS: Transforming medication management for improved patient safety

Opis projektu

Zautomatyzowane zarządzanie przepisywaniem, wydawaniem i dystrybucją leków

Szpitale, apteki i placówki długoterminowej opieki zdrowotnej mogą napotykać na trudności związane z zarządzaniem lekami, w tym z ich bezbłędnym przepisywaniem, wydawaniem i dystrybucją. Muszą one zadbać o odpowiednio wysokie, ale nie nadmierne zapasy, co może skutkować marnotrawieniem niewykorzystanych leków, natomiast błędy w łańcuchu dostaw mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pacjentów. Islandzkie MŚP Thula - Nordic Source Solutions opracowało MØBIUS, rozwiązanie informatyczne łączące elektroniczne recepty, zautomatyzowane roboty wydające oraz systemy dystrybucji. W porównaniu z zarządzaniem ręcznym zwiększa ono dokładność i bezpieczeństwo danych, jednocześnie skracając czas oraz ograniczając koszty i marnotrawstwo zasobów. Finansowany przez UE projekt MOBIUS umożliwi zespołowi dodanie funkcjonalności do systemu i przeprowadzenie studium wykonalności, dotyczącego między innymi barier rynkowych i sposobów ich pokonania.

Cel

Thula is an award-winning IT company based in Iceland with the mission of providing first class e-health solutions for medication management, logistics and electronic exchange of healthcare information. Thula has developed MØBIUS, a unique software solution that can manage the entire medication flow of hospital pharmacies, long-term healthcare facilities or companies providing healthcare services and logistics. Pharmaceuticals account for 20% of overall healthcare expenditures in OECD countries but a significant fraction of this investment could be reduced by eliminating inefficiencies in drug management (e.g. errors in prescription and dispensation; waste of unused medicines). MØBIUS is an integration platform designed to transform medicine management through enhanced automation. By linking different systems in the medication- and logistics loops, MØBIUS dramatically reduces inefficiencies in stock management and increases patient safety and security. MØBIUS integrates Electronic Prescriptions, automated dispensing robots and distribution systems. It also ensures availability of sufficient drugs for the patient, processes drug dispensing effectively, removes time wasting, saves resources, allows easy access to medicine, brings on more security on the data compared to manual-based systems, and improves accountability and traceability. The objectives of the SME Inst project include finalizing and validating the development of MØBIUS by integrating and packaging advanced features; search of commercial partners in target EU countries; in-depth assessment of entry strategy into the EU healthcare market; and a realistic and implementable business plan. We expect MØBIUS will generate about 40 new jobs and a cumulative ROI of €5.95 in the first 4 years after commercialization in Q1 2021. This submission, an improvement of a previous call in which we achieved a Seal of Excellence (13.22) intends to further demonstrate MØBIUS’ approach and our company’s value proposition.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEInst-2018-2020-1

Koordynator

THULA-NORRAENT HUGVIT EHF
Wkład UE netto
€ 50 000,00
Adres
GLERARGOTU 28
600 AKUREYRI
Islandia

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Ísland Ísland Landsbyggð
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 71 429,00