European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Sino-EU Soil Observatory for intelligent Land Use Management

Opis projektu

Badania dotyczące gospodarowania glebami w Unii Europejskiej i Chinach

Zmiana klimatu wpływa na rolnictwo i ekosystemy, stwarzając zagrożenie również dla zrównoważonego gospodarowania glebami. Poprawa jakości gleby w celu uzyskania maksymalnej wydajności gruntów i zminimalizowania wpływu na środowisko, osiągnięta dzięki odpowiednim systemom gospodarowania gruntami, jest podstawowym wymogiem, jeśli chodzi o zrównoważoną produkcję rolną. Finansowany przez UE projekt SIEUSOIL to wspólna inicjatywa Unii Europejskiej i Chin mająca na celu zbadanie sposobów rozważnego użytkowania gruntów i zaproponowanie właściwych praktyk w zakresie gospodarowania glebami. W ramach projektu powstanie internetowa platforma obserwacyjna UE-Chiny (EU-China Web Observatory), na której udostępnione zostaną otwarte dane zlinkowane (open linked data) dotyczące stanu gleby i potencjalnych zagrożeń. Inicjatywa ta będzie również wspierać zrównoważone i mądre gospodarowanie glebami w oparciu o zaawansowane technologie z myślą o zwiększeniu wydajności, zmniejszeniu śladu środowiskowego i wsparciu procesów kształtowania polityki.

Cel

SIEUSOIL will design, implement and test a shared China-EU Web Observatory platform that will provide Open Linked Data to monitor status and threats of soil and assist in decision making for sustainable support of agro-ecosystem functions, in view of the projected climate change. The Observatory platform will through customizable modules support the wise management of soil at field level and will provide showcase of good practices on soil management both for EU and China. The final target will be to support sustainable management of soil, increase land productivity sustainably, reduce crop yield variability across time and space, and support the policy formulation process. Innovative practices and tools will be tested in SIEUSOIL and their impact will be assessed for improved soil fertility and land suitability.

Słowa kluczowe

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SFS-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SFS-2018-2

Koordynator

ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS
Wkład UE netto
€ 713 000,00
Adres
KEDEA BUILDING, TRITIS SEPTEMVRIOU, ARISTOTLE UNIVERSITY CAMPUS
546 36 THESSALONIKI
Grecja

Zobacz na mapie

Region
Βόρεια Ελλάδα Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκη
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 713 000,00

Uczestnicy (23)