Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Induced pluripotent stem cell seeded active osteochondral nanofibrous scaffolds

Opis projektu

Nowe biodegradowalne implanty dla starszych pacjentów z wadami kostnochrzęstnymi

Zwyrodnienie chrząstki w stawach związane jest z urazami lub schorzeniami takimi jak choroba zwyrodnieniowa stawów i reumatyczne zapalenie stawów. Aby leczyć pacjentów z tymi schorzeniami, opracowuje się specyficzne rusztowania do zabiegów odtworzenia tkanek. Rusztowania te powinny być biokompatybilne i biodegradowalne, umożliwiać kontrolę różnicowania komórek macierzystych na osteoblasty poprzez związki bioaktywne, a także pozwalać na wrastanie komórek z sąsiednich tkanek. Ponadto powinny naśladować naturalną porowatą macierz zewnątrzkomórkową tkanki i tworzyć trójwymiarowe struktury. Finansowany przez program Marie Skłodowska-Curie Actions projekt iP-OSTEO ma na celu opracowanie rusztowań na bazie komórek do naprawy kości i chrząstek u starszych pacjentów o osłabionych zdolnościach do regeneracji. Proponowana technologia wykorzystuje indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste o zwiększonej zdolności regeneracyjnej oraz nowatorskie nanostrukturalne rusztowania z systemem dostarczania leków, stymulujące regenerację komórek.

Cel

iP-OSTEO project focuses on development of novel cell-based scaffolds for bone and cartilage repair in patients with poor regenerative capacity. We are proposing technology combining iPSCs with improved regeneration capacity combined with nanostructured scaffolds based on electrospun scaffolds and drug delivery system stimulating cell regeneration based on electrosprayed and spray-dried particles. The system will deliver novel treatment method for older patients, for which the current cellular and cell-free methods are ineffective.

iP-OSTEO will reach its goals by creating an international and interdisciplinary training program. 7 companies (SMEs) and 7 academic institutions across European Union will join there forces though dedicated secondments. The activities will involve networking, research/training, workshop and dissemination secondments. The project has in total 239 secondments involving exchange of Early-stage and Experienced researchers. The consortium is bonded by Dr. Eva Filova – young scientist with experience in bone and cartilage tissue engineering.

The iP-OSTEO project will help in better integration of academic and industrial stakeholders across Europe and help diseased people by providing novel therapeutic methods. Nevertheless, project has 169 ESR secondment months leading to training of new generation of scientists with international connection and knowledge of intrasectorial enviroment.

Koordynator

USTAV EXPERIMENTALNI MEDICINY AKADEMIE VED CESKE REPUBLIKY VEREJNA VYZKUMNA INSTITUCE
Wkład UE netto
€ 257 600,00
Adres
VIDENSKA 1083
14220 Praha 4
Czechy

Zobacz na mapie

Region
Česko Praha Hlavní město Praha
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 257 600,00

Uczestnicy (13)