European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Integrating High Resolution Solar Physics

Opis projektu

Magnetyzm słoneczny skłania światowej klasy naukowców do korzystania z infrastruktury i nawiązania współpracy

Przepływ gorącego zjonizowanego gazu w Słońcu generuje potężne pole magnetyczne. Mniej więcej co 11 lat północny i południowy biegun Słońca ulegają odwróceniu. Ten cykl słoneczny jest wiązany z pojawianiem się plam na Słońcu i ogromnymi erupcjami, takimi jak rozbłyski słoneczne, które mogą wpływać nawet na nas, na powierzchni Ziemi. Przewidywanie ich jest ważne tak ze względu na nasze samopoczucie, jak i w celu zrozumienia ewolucji i aktywności innych gwiazd. Finansowany ze środków UE projekt SOLARNET umożliwił współpracę w zakresie korzystania ze światowej klasy europejskiej infrastruktury badawczej do prowadzenia badań heliofizycznych o wysokiej rozdzielczości, aby doprowadzić do usprawnienia oprzyrządowania, zwiększyć dostęp do danych, zapewnić narzędzia do obrazowania i opracowywania algorytmów, a także umożliwić prowadzenie eksperymentów, współpracy i szkoleń, które będą wspierać pełne wykorzystanie przyszłych obiektów badawczych.

Cel

This project aims at integrating the major European infrastructures in the field of high-resolution solar physics. The following actions will be taken: (i) realise transnational access to all European users; (ii) integrate small communities and foster European collaboration; (ii) enhance and spread data acquisition and processing expertise to the Europe-wide community; (iii) increase the impact of high-resolution data by offering science-ready data and facilitating their retrieval and usage; (iv) encourage combination of space and ground-based data by providing unified access to pertinent data repositories; (v) foster synergies between observational and theoretical research communities by organising meetings where each presents state-of-the-art methodologies; (vi) train a new generation through student schools, a mobility program, and grant program to attend conferences; (vii) develop innovative post-focus instrumentation; (viii) develop and build next generation devices to correct for atmospheric turbulence; (ix) lay foundations for combined use of synoptic and high-resolution facilities on ground and in space (x) dissemination activities towards society. The project involves all pertinent European research institutions, infrastructures, and data repositories. Together, these represent first-class facilities. The additional participation by private companies and non-European research institutions maximizes the impact on the world-wide scale. In particular, the project achievements will be of principal importance in defining the exploitation of the future 4-meter European Solar Telescope.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-INFRAIA-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-INFRAIA-2018-1

Koordynator

LEIBNIZ-INSTITUT FÜR SONNENPHYSIK (KIS)
Wkład UE netto
€ 2 269 110,85
Adres
SCHOENECKSTRASSE 6
79104 Freiburg
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Baden-Württemberg Freiburg Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 2 756 345,00

Uczestnicy (36)