European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

TRANS-NATIONAL COOPERATION AMONG ICT NCPS - IDEALIST2020

Opis projektu

Ulepszone technologie informacyjno-komunikacyjne, które wspierają współpracę ponadnarodową

Finansowany przez UE projekt Idealist2020 wspierał współpracę ponadnarodową wśród krajowych punktów kontaktowych (KPK) do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wiodącej pozycji w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych (ICT-LEIT) w ramach programu „Horyzont 2020”. Projekt czerpał z osiągnięć poprzednich projektów Idealist, które realizowane są od 20 lat. Ostatni z nich dotyczył KPK ds. TIK i pogłębił wiedzę użytkowników europejskich programów w dziedzinie badań i innowacji. W ramach programu Idealist2020 oferowano usługi krajowym punktom kontaktowym ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych na całym świecie, europejskiej społeczności TIK, innym sieciom, uczestnikom programu „Horyzont 2020” i twórcom projektów. Usługi te obejmowały wymianę wiedzy za pośrednictwem informacji o zaproszeniach do składania wniosków, mapy przeszłych, obecnych i przyszłych tematów realizowanych w ramach programu prac TIK, seminariów szkoleniowych, a także narzędzi opartych na najlepszych praktykach. Możliwości nawiązywania nowych kontaktów i wsparcie w zakresie tworzenia wniosków o uzyskanie finansowania z programu „Horyzont 2020”, takie jak weryfikacja pomysłów i pełne sprawdzanie wniosków, stanowiły kluczowe działania realizowane w ramach projektu. Więcej informacji o oferowanych usługach i możliwościach można uzyskać na stronie ideal-ist.eu.

Cel

This is the continuation project of the Ideal-ist network - the network for National Contact Points (NCP) of Information and Communication Technologies (ICT).
The objective of Ideal-ist is to foster trans-national cooperation among National Contact Points (NCP) in the area of Leadership in Enabling and Industrial Technologies (LEIT) Information and Communication Technologies (ICT) under Horizon2020. The project will deliver trans-national services offering tangible benefits to Ideal-ist users; proposers and NCPs, and other projects, by supporting knowledge sharing, networking and proposal development activities. This cooperation will also include collaboration and networking with similar networks in parallel themes (Security, ENV, Transport, Energy, Health, etc.), especially in the context of joint/coordinated or PPP calls.
Ideal-ist will be built upon experience gained over more than 20 years from the preceding projects, starting in FP4, and the cooperation of NCPs in the network and those supporting the network.

Koordynator

NATIONAL TECHNOLOGICAL INNOVATION AUTHORITY
Wkład UE netto
€ 228 619,81
Adres
2 ND DERECH AGUDAT SPORT HAPOEL BUILDING 23 - THE TOWER
6812511 Jerusalem
Izrael

Zobacz na mapie

Rodzaj działalności
Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 228 619,81

Uczestnicy (30)