European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Ozone dry deposition to the sea surface microlayer

Opis projektu

Modelowanie osadzania się ozonu w oceanach

Gdy ozon (O3) przedostaje się ze stratosfery, gdzie chroni nas przed rakotwórczym promieniowaniem ultrafioletowym, na powierzchnię Ziemi, staje się trzecim najważniejszym gazem cieplarnianym i substancją zanieczyszczającą powietrze, szkodliwą dla zdrowia ludzkiego, ekosystemów roślinnych, bezpieczeństwa żywnościowego i gospodarki. O3 trafia z powietrza na powierzchnię Ziemi dzięki procesowi nazywanemu depozycją suchą. Oceany zajmują 70 % powierzchni Ziemi, a oceaniczna depozycja sucha jest największym pochłaniaczem, choć obarczonym największą niepewnością, głównie ze względu na problemy dotyczące pomiarów. Uczestnicy projektu O3-SML łączą modelowanie i przełomowe obserwacje doświadczalne, aby dokładniej skwantyfikować globalny strumień depozycji w oceanach, zmniejszyć niepewności co do całkowitej globalnej depozycji suchej O3 i dostarczyć dane do modeli klimatycznych, które pozwolą na skuteczniejsze przewidywanie przyszłych zmian.

Cel

Tropospheric ozone is a significant climate gas and has a major influence on air quality, public health, and food security. Ozone is lost to the Earth’s surface directly by “dry deposition”, which is an important loss process for this gas. Since the ocean represents 70% of the surface, uncertainties in the dry deposition to the “sea surface microlayer” (SML) of the ocean translate into large differences in the predicted global ocean dry deposition flux. There has been very limited experimental quantification of ozone deposition over the oceans, because making such measurements is technically very challenging, and estimates of oceanic ozone deposition velocities vary widely. The mechanistic details of the process are incomplete and parameterisations in models are untested against observations. This loss of ozone is acknowledged to be controlled predominantly by chemical reactions in the SML involving iodide and organic material, which not only determine how quickly ozone can be irreversibly taken up at the ocean surface, but may also constitute a source of trace gases to the marine atmosphere. Whilst there is a growing body of work on ozone interactions with oceanic iodide, the nature and reactivity of the organic material in the SML which interacts with ozone is completely unknown. This project will probe both the fundamental mechanisms on and in the SML involved in the loss of ozone and production of atmospherically important trace gases and, in a highly novel and agenda-setting approach, apply this mechanistic information to field observations of oceanic ozone fluxes and the corresponding biogeochemical properties of the SML. This highly interdisciplinary study involves aspects of physical chemistry, atmospheric chemistry, ocean chemistry and physics, and engineering. It transcends conventional boundaries by integrating across atmospheric and ocean science, reflecting the PIs world-leading expertise in field and laboratory science in these fields.

System finansowania

ERC-ADG - Advanced Grant

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITY OF YORK
Wkład UE netto
€ 2 364 087,00
Adres
HESLINGTON
YO10 5DD York North Yorkshire
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
Yorkshire and the Humber North Yorkshire York
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 2 364 087,00

Beneficjenci (3)