Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Examining pan-neotropical diasporas

Opis projektu

Zmiana klimatu i jej wpływ na migrację

Jedną z głównych przyczyn wędrówek ludzkości była zmiana klimatu. Dane dotyczące klimatu z czasów starożytnych wskazują, że zmiana klimatu mogła mieć wpływ na migracje rolników zamieszkujących strefę tropikalną, dzięki czemu zwiększył się obszar prowadzenia działalności agroleśniczej w systemie polikultury. W ramach finansowanego przez UE projektu EXPAND badacze zajmą się analizą danych zebranych ze stanowisk archeologicznych na nizinach Ameryki Południowej, integrując zbiory danych archeologicznych i paleoekologicznych z całego kontynentu za pomocą modelowania komputerowego. Ich celem jest sprawdzenie roli czynników środowiskowych w późnym holocenie. Dzięki realizacji projektu niziny Ameryki Południowej zaczną być postrzegane jako ważny obszar uwzględniany w debacie na temat zmiany klimatu i dynamiki ludzkiej populacji.

Cel

The expansion of farmers and their languages was a key process in shaping cultural geographies across the globe during the late Holocene. Many human expansions in the past are linked to periods of climate change, which would have offered opportunities and constraints for migrations. In lowland South America, the extent of major language families coincides with the expansion of archaeological traditions ~3-2 kyr BP together with the dissemination of polyculture agroforestry. This period was marked by increased precipitation and forest expansion, as documented in paleoecological and paleoclimate records, ultimately suggesting that climate change may have played a role in tropical farmers' diasporas by expanding the areas where polyculture agroforestry could be practised. However, an evaluation of that hypothesis is hampered by the lack of unified archaeological databases, absence of land cover reconstructions for the late Holocene, and poor integration of archaeology and paleoecology in South America. To overcome those drawbacks, this project will integrate continent-wide archaeological and paleoecological datasets through computer modeling architecture to test the role of environmental drivers in late Holocene cultural diasporas. I will compile all available dates, coordinates and cultural information for late Holocene archaeological sites in lowland South America, model vegetation changes from all available paleoecological records, and integrate those datasets using state-of-the-art computational modeling techniques. I will employ agent-based modeling to simulate scenarios of climate-driven human expansions that will be tested based on the empirical archaeological data gathered over the course of the project. By integrating archaeology, paleoecology and computer modeling to address crucial questions about past human migrations, this project will bring lowland South America to the forefront of the debate about climate change and human population dynamics.

System finansowania

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Koordynator

UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
Wkład UE netto
€ 160 932,48
Adres
PLACA DE LA MERCE, 10-12
08002 Barcelona
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 160 932,48