European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Places of Remembrance in Muslim Russia: Islamic Heritage and Moral Landscapes

Opis projektu

Analiza islamskich miejsc pamięci w Rosji

Pojawienie się licznych islamskich miejsc pamięci w postsowieckiej Rosji wzbudziło obawy i wywołało debaty na temat miejsca muzułmanów w Rosji. Przeprowadzono jednak niewiele szczegółowych badań antropologicznych na ten temat. Zespół finansowanego przez UE projektu MeMuRu umieści islamskie miejsca pamięci na mapie Powołża, regionu w środkowej Rosji, oraz przeanalizuje ich życie społeczne, polityczne i afektywne. Projekt skupiać się będzie na obszarach, gdzie doszło do odrodzenia postsowieckiego islamu. Wykorzystując metody badawcze zaczerpnięte z antropologii, zespół projektu przeanalizuje, jak inicjatywy instytucjonalne i kreatywność oddolna wpłynęły na powstanie wieloskalowych krajobrazów moralnych na styku państwa narodowego, wspólnoty etnicznej i ummy.

Cel

The goal of this project is to map Islamic places of remembrance in Central Russia’s Volga region, and analyse their social, political, and affective life. The post-Soviet Islamic boom has raised acute concerns and generated debates on the place of Islam in Russia, home to an ancient Muslim community. So far, little fine-grained anthropological scholarship about Russia’s Muslim population has been produced. My project seeks to fill this gap in our knowledge by looking at the concrete places where the post-Soviet Islamic revival manifests itself.
The past few years have witnessed the rediscovery – sometimes reconstruction – of numerous Islamic sites throughout the Russian Federation, along with the emergence of numerous locales where self-cultivation, ethnically inflected civic engagement, conflict, and compromise are played out by Muslims through the prism of remembrance. Anthropological methods of investigation shall be utilised to analyse how both institutional initiative and grassroots creativity are involved in the production of multi-scalar moral landscapes at the intersection of the nation-state, the ethnic community, and the ummah. Special attention will be devoted to social memory dispositifs, from institutional heritage projects to intimate practices of remembering.
This project, built upon specialised skills and experiences I acquired as a graduate student, will offer fresh contributions to ongoing debates on post-socialist and Islamic personhood; memory, state-Muslim relations in Russia; and the spatial manifestations of religious life amongst Eurasian Muslims. This Fellowship will give me a unique chance to complete my maturation as a social scientist. At the Universities of Berkeley and Venice, I will undertake specialised training, broadening my area expertise, my methodological repertoire, and my theoretical competencies across disciplines such as social and historical anthropology, Russian studies, and Islamic studies.

Koordynator

UNIVERSITA CA' FOSCARI VENEZIA
Wkład UE netto
€ 251 002,56
Adres
DORSODURO 3246
30123 Venezia
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Veneto Venezia
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 251 002,56

Partnerzy (2)