European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Kidney Transplantation - Functional ImmunoGenomics

Opis projektu

Immunogenomiczne determinanty odrzucenia przeszczepu nerki

Mimo stosowania terapii immunosupresyjnej czas funkcjonowania przeszczepionej nerki wynosi średnio 10 lat, a przyczyny jej odrzucenia pozostają w znacznej mierze nieznane. Zmniejszenie dużej i niewyjaśnionej zmienności okresu żywotności przeszczepu to poważne wyzwanie dla medycyny. Zespół finansowanego ze środków UE projektu KiT-FIG bada czynniki wpływające na powodzenie transplantacji nerki, wychodząc od dobrze poznanej niezgodności antygenów HLA. Opierając się na bioinformatyce i genomice, badacze opracują narzędzia umożliwiające odnajdywanie genetycznych powiązań między odpowiedzią immunologiczną indukowaną przez HLA a okresem żywotności przeszczepu nerki. Wyniki tych badań dostarczą ważnych informacji na temat mechanizmów immunologicznych wywołujących odrzucenie przeszczepu. Pozwolą też poprawić skuteczność transplantacji nerek i stan zdrowia pacjentów.

Cel

Chronic renal failure affects ~10% of the world population and can gradually lead to end-stage renal disease (ESRD) requiring kidney transplantation. Despite the huge progress of immunosuppressive treatments, the host immune response against the graft still leads to rejection in many cases, with an average graft half-life of 10 years. Triggers leading to graft rejection are still largely unknown and need to be studied beyond the well-recognized impact of HLA mismatches.
I propose here to explore the effect of functional immunogenomic parameters beyond HLA mismatches (HLA alleles, HLA gene expression regulation, KIR...) on kidney transplantation outcomes (cellular and humoral rejections, tolerance). To achieve this present-day clinical challenge, I will combine innovative bioinformatics tools and modern genomics to perform cutting edge association studies: the Kidney Transplantation - Functional ImmunoGenomics (KiT-FIG) project. KiT-FIG ultimate goal is to provide new evidence to improve graft allocation and transplanted patients’ management.
Objective A is to develop innovative methods of HLA statistical inference to gain precision and generate additional functional immunogenomic parameters. Objective B is to apply these novel methods to investigate the impact of immunogenetics on immunological outcomes related to kidney transplantation. This objective will rely on genetic association studies to unlock the major scientific challenge of large and unexplained variability observed in renal graft survival.
KiT-FIG ambitions to develop new innovative bioinformatic and biostatistics tools to capture the complexity of HLA-related immune responses. These tools will be freely accessible to the community to expand immunogenetic studies of other diseases. The implementation of these tools in the context of kidney transplantation outcomes will increase the understanding of underlying immunological mechanisms and will contribute to improve graft survival and patient management.

Koordynator

NANTES UNIVERSITE
Wkład UE netto
€ 196 707,84
Adres
1 QUAI DE TOURVILLE
44000 Nantes
Francja

Zobacz na mapie

Region
Pays de la Loire Pays de la Loire Loire-Atlantique
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 196 707,84