European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Coaching as a social ritual: acting on people in a liberal-individualistic society (parenting, education, mental health care)

Opis projektu

Coaching społeczny w innej odsłonie

Najlepszych coachów na świecie nierzadko spotyka się poza światem coachingu. Należą do nich nauczyciele, pracownicy służby zdrowia i rodzice, którzy inspirują innych do wprowadzania niezbędnych zmian. Jest to coaching rozumiany jako rytuał społeczny. Wyjaśnienia tego zagadnienia podjął się zespół finansowanego z przez UE projektu CoachingRituals. Przyjmując porównawczą i empirycznie sprawdzoną metodę, uczeni wykorzystają wiedzę na temat rytuałów coachingowych, ich gry językowej, zastosowania oraz efektów w celu przeprowadzenia wyjątkowej analizy tego, w jaki sposób ludzie oddziałują współcześnie na zachowania i emocje innych osób. Analiza obejmie trzy poziomy: poziom makro dotyczący zmian środowiska moralnego, poziom mezo dotyczący praktyk stosowanych przez instytucje i podmioty oraz poziom mikro dotyczący efektów rytuału coachingowego. Projekt rzuci również światło na konflikty związane z coachingiem i sposoby ich rozwiązywania.

Cel

The major goal of this project is to establish a greater understanding of the pervasive and elusive practice of coaching (empowering people so that they produce themselves the changes they need) as a ritual action which is specific to liberal-individualistic societies that support the idea of a hidden potential in each of us.

This project will focus on the ways the coaching logic transforms three specific common social activities (parenting, teaching and mental health care) that have traditionally been characterized by an asymmetry between a person in a lower position and a person in a higher position. The multiplication of coaching devices in these fields however signals a loss of legitimacy of this feature. Through a comparative and empirically-grounded perspective, we will make the coaching ritual, its language game, applications and effects, into salient analysers of how we act nowadays on other peoples’ behaviour and emotions.

We will combine three levels of analysis: the macro-level analysis of the transformations of the moral environment, the meso-level analysis of the institutional and actors’ practices and the micro-level analysis of coaching ritual’s effects. Macro-level will require an international comparison between the United Kingdom, Italy, and France/French-speaking Belgium. Meso and micro-level will focus on the last area.

The study will also combine three methods: a comparative content analysis of controversies, participant observations of coaching performances in 6 different contexts, and semi-structured interviews with around 100 participants (coaching promotors; parents, teachers, caregivers providing coaching; adolescents, students and care receivers to which this logic is applied).

By taking the coaching ritual seriously and keeping at distance celebration or criticism, this project seeks not only to produce new theoretical knowledge, but also to shed light on coaching-related tensions and raise awareness among stakeholders.

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITE SAINT-LOUIS-BRUXELLES ASBL
Wkład UE netto
€ 1 499 686,25
Adres
BOULEVARD DU JARDIN BOTANIQUE 43
1000 Bruxelles / Brussel
Belgia

Zobacz na mapie

Region
Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest Région de Bruxelles-Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 499 686,25

Beneficjenci (1)