European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Distributed Digital Twins for industrial SMEs: a big-data platform

Opis projektu

Obsługa fabryk i obiektów przyszłości przez cyfrowe bliźniaki

Koncepcja „cyfrowych bliźniaków” pojawiła się już wiele lat temu, jednak dopiero internet rzeczy sprawił, że jej realizacja stała się możliwa i opłacalna. Pojęcie „cyfrowych bliźniaków” odnosi się do wirtualnej reprezentacji fizycznego produktu lub procesu. Uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu IoTwins zamierzają zbudować stanowiska testowe dla cyfrowych bliźniaków w sektorze produkcji i zarządzania obiektami. Opracowane przez nich cyfrowe modele połączą dane z różnych źródeł, takich jak interfejsy programowania aplikacji, dane historyczne, otwarte dane oraz wbudowane czujniki, dzięki czemu producenci zyskają wgląd w nowe informacje dotyczące swoich produktów. W przypadku zarządzania obiektami, nowa technologia przyczyni się w znaczący sposób do poprawy działania budynków i ich systemów oraz do zapobiegania potencjalnym problemom.

Cel

The IOTWINS project will deliver large-scale industrial test-beds leveraging and combining data related to the manufacturing and facility management optimization domains, coming from diverse sources, such as data APIs, historical data, embedded sensors, and Open Data sources.
The goal is to build a reference architecture for the development and deployment of distributed and edge-enabled digital twins of production plants and processes. Digital Twins collect data from manufacturing, maintenance, operations, facilities and operating environments, and use them to create a model of each specific asset, system, or process.
These models are then used to detect and diagnose anomalies, to determine an optimal set of actions that maximize key performance metrics.
IOTWINS proposes a hierarchical organization of digital twins modeling manufacturing production plants and facility management deployment environments at increasing accuracy levels:
• IoT twins: featuring lightweight models of specific components performing big-data stream processing and local control for quality management operations (low latency and high reliability);
• Edge twins: deployed at plant gateways and/or at emerging Multi-access Edge Computing nodes, providing higher level control knobs and orchestrating IoT sensors and actuators in a production locality, thus fostering local optimizations and interoperability;
• Cloud twins: performing time-consuming and typically off-line parallel simulation and deep-learning, feeding the edge twin with pre-elaborated predictive models to be efficiently executed in the premises of the production plant for monitoring/control/tuning purposes

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-ICT-2018-20

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-ICT-2018-3

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

BONFIGLIOLI SPA
Wkład UE netto
€ 1 393 544,60
Adres
VIA CAV. CLEMENTINO BONFIGLIOLI 1
40012 Calderara Di Reno Bo
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Emilia-Romagna Bologna
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 1 990 778,00

Uczestnicy (28)