Skip to main content
European Commission logo print header

Hydropower converters with very low head differences

Article Category

Article available in the following languages:

Generowanie energii z zasobów wody pitnej

Produkcja przyjaznej dla środowiska i opłacalnej energii odnawialnej stanowi cel polityczny i gospodarczy. Europejscy naukowcy opracowali mały silnik hydroelektryczny, który przekształca energię z bieżącej wody w elektryczność.

Energia icon Energia

Ruch wody w rzekach i pływy morskie stanowią potencjalne źródło energii odnawialnej do produkcji energii elektrycznej przy minimalnym wpływie na środowisko. Do produkcji energii elektrycznej tą metodą niezbędne są przetworniki energii wodnej niskiego spadu, które przekształcają w energię ciśnienie generowane przy 2,5-metrowym lub mniejszym spadku. Niestety stosowane obecnie przetworniki nie są dość wydajne. Celem finansowanego przez UE projektu HYLOW ("Hydropower converters with very low head differences") jest zbudowanie nowej mikroturbiny, która wykorzystuje zasoby wodne do produkcji energii elektrycznej w opłacalnym ekonomicznie tempie. Partnerzy projektu HYLOW zaprojektowali dwa przetworniki energii wodnej dla bardzo niskiego skoku (od 0,2 do 1,0 m), które wykorzystują hydrostatyczne ciśnienia różnicowe. Silniki te charakteryzują się wydajnością elektryczną nawet do 68% i wydajnością mechaniczną do 78%, co oznacza znacznie lepszy wynik niż większość konkurencyjnych urządzeń. W przeciwieństwie do turbin konwencjonalnych, które są szkodliwe dla dużego odsetka przepływających ryb, te mikroturbiny są przyjazne dla środowiska. Śmiertelność wśród ryb o długości poniżej 160 mm wynosi zaledwie 1,4%, a wskaźnik urazów jedynie 5% – co daje znacznie niższy wynik w stosunku do porównywalnych turbin o niskim spadku. Zespół przetestował praktyczną efektywność i kompatybilność ekologiczną nowej technologii hydrologicznych turbin ciśnieniowych, instalując jeden silnik na rzece Lohr w Niemczech, drugi zaś na rzece Iskyr w Bułgarii. Wyniki potwierdziły wysoką skuteczność obu silników, a także ich minimalne negatywne oddziaływanie na ekosystemy. Naukowcy podjęli specjalne działania, chcąc rozpowszechnić swoje odkrycie i wypromować je wśród organizacji komercyjnych. Opublikowali łącznie 58 artykułów w czasopismach branżowych oraz zorganizowali trzy warsztaty dla inżynierów i właścicieli hydroelektrowni. Tego typu instalacje mogą potencjalnie zapewniać dostęp do niezawodnych, efektywnych i bezpiecznych źródeł energii w obszarach miejskich i wiejskich. Zwiększy to całkowitą efektywność systemu w obszarach zdecentralizowanych i branży przemysłowej. Wdrożenie tych reaktorów, o potencjalnej mocy 0,6 GW w samej Wielkiej Brytanii, mogłoby doprowadzić do obniżenia rocznych emisji dwutlenku węgla (CO2) o 1,8 mln tony. Te opłacalne, przyjazne dla środowiska hydroturbiny mogłyby zrewolucjonizować branżę energetyczną i pomóc UE zająć wiodącą pozycję na rynku odnawialnych źródeł energii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania