European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Develop an innovative computer system which understands contractual documents by applying artificial intelligence

Opis projektu

Innowacyjne rozwiązanie do zarządzania umowami

Większość właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) nie ma wystarczającej wiedzy z zakresu prawa, aby zrozumieć umowy. To oznacza, że społeczeństwo potrzebuje innowacyjnego narzędzia, które będzie w stanie opracować algorytmy przetwarzania języka naturalnego przy użyciu uczenia maszynowego i technologii uczenia głębokiego. Mając to na uwadze, w ramach finansowanego przez UE projektu Computer Linguist zostanie opracowane rozwiązanie do zarządzania umowami, które zapewni zrozumienie i interpretację umów. W ramach projektu powstanie inteligentna usługa samoucząca się, zdolna do rozumienia umów z kilku źródeł (zamówień, sprzedaży i projektów) oraz udzielania porad prawnych. Rozwiązanie zostało zaprojektowane tak, aby spełniało oczekiwania wszystkich właścicieli MŚP, niezależnie od kraju ich pochodzenia czy rodzaju analizowanej umowy.

Cel

Ginkgo Analytics want to develop a contract management solution which understands and interprets contracts from different sources (e,g. procurement, sales, projects, Human Resources). This solves the problem that contractual and legal knowledge is rarely available in sufficient capacity in most SMEs. Therefore a smart service is developed which is self-learning and understand contracts and provides legal advise. To achieve this goal an Innovation Associate is required which is capable to develop natural language processing algorithms using machine learning and deep learning technology. The solution can be used by all SMEs globally and can be applied to all contracts which manage value generation with a total volume of several Trillion EUR.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-INNOSUP-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-INNOSUP-2019-02

Koordynator

ERANEOS ANALYTICS GERMANY GMBH
Wkład UE netto
€ 100 000,00
Adres
Zeughausmarkt 33
20459 Hamburg
Niemcy

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Hamburg Hamburg Hamburg
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 137 500,00