Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Revolutionizing disease and environmental detection with portable optoacoustic sensing

Opis projektu

Nowa technologia przenośnych czujników fotoakustycznych

Techniki spektroskopowe dostarczają informacji o badanej substancji – od jej składu atomowego lub chemicznego po strukturę powierzchni. Ograniczeniem obecnie stosowanych technik detekcji optycznej (zwłaszcza spektroskopii lub obrazowania) jest dyfuzja fotonów w ośrodkach rozpraszających. Finansowany przez UE projekt RSENSE będzie wspierał wykorzystanie nowatorskiej, rewolucyjnej, przenośnej technologii optoakustycznej (PROPT) do zastosowań w opiece zdrowotnej, ochronie środowiska i sektorze motoryzacyjnym. Technologia PROPT oferuje niezrównane możliwości w zakresie zbierania informacji dzięki ulepszeniu diody laserowej i technologii detekcji optoakustycznej. Urządzenie odznacza się wyjątkową czułością i pozwala na obniżenie kosztów czujnika. Rozwiązanie to będzie mogło znaleźć zastosowanie w wielu różnorodnych dziedzinach.

Cel

RSENSE aims at revolutionizing optical sensing with broad impacts on society, by changing the paradigm in portable sensing for early detection in healthcare and on-board automotive and environmental sensing. RSENSE is driven by advanced portable optoacoustics (PROPT), developed and offered for the first time as a revolutionary biomedical and automotive sensor collecting unprecedented high-impact information unavailable to other technologies. PROPT is enabled by unique advances in laser diode and optoacoustic detection technology that improve sensitivity and reduce cost. Implemented with spectral ability, RSENSE will provide a low-cost, portable sensor with so far unavailable features, suitable for a wide spectrum of applications with superior performance over the current state of the art. Today’s optical sensing, including spectroscopy or imaging, is compromised when used in scattering media due to photon diffusion. In contrast to established optical sensors, the novel PROPT technology is insensitive to photon scattering, can decompose depth with high resolution, can be miniaturized and is inexpensive in the production. Rich medical and environmental literature have showcased that these features can play a transformative role in early detection of cardio-metabolic diseases and are urgently needed in environmental applications. Moreover, accurate phenotypic measurements are of high importance for epidemiology and large scale genomic analyses. RSENSE brings together non-conventional collaboration partners to support a visionary new path to optical sensing in cross-fertilized fields and allows development of a diverse application portfolio by using a disruptive technology with high impact potential. Successful completion of RSENSE will cumulate in ground-breaking new detection abilities in automotive, environmental and medical applications. Supported by experienced partners in research and exploitation, RSENSE initiates an innovation ecosystem with European leadership.

Słowa kluczowe

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-FETOPEN-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01

Koordynator

TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN
Wkład UE netto
€ 1 087 646,25
Adres
Arcisstrasse 21
80333 Muenchen
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 087 646,25

Uczestnicy (4)