Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Leveraging online services to enhance the efficiency and transparency of recycling and trading of metal throughout the EU.

Opis projektu

Zwiększanie wydajności handlu metalami oraz ich recyklingu

Proces wytwarzania metali wywiera znaczący szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Same odpady pochodzące z procesów wydobycia stanowią jeden z największych strumieni odpadów w Unii Europejskiej. Ponadto proces ten odpowiada za 7 % ogólnego zużycia energii na całym świecie, a także za spory odsetek emisji dwutlenku węgla. W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu Schrott24 powstanie inteligentny rynek internetowy, który umożliwi cyfryzację i automatyzację znaczących obszarów branży złomu i metali pochodzących z recyklingu. Nowatorska platforma umożliwia sprzedawcom i kupującym nawiązywanie kontaktów oraz optymalizację wyników, włączając europejski rynek handlu złomem do jednolitego rynku cyfrowego. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania europejski sektor recyklingu metali może przyczynić się do budowania zrównoważonej przyszłości dla całej Unii.

Cel

The production of primary raw materials, such as metals, requires widespread and large-scale mining. This involves heavy
processes and chemicals with harsh labour conditions, substantial transport and pollution emissions. Waste from extractive
processes is one of the largest waste streams in the EU (727 million tonnes p.a.) with certain fractions containing high
concentrations of toxic substances including heavy metals. The mining and processing of virgin materials is a leading cause
of deforestation and requires huge amounts of energy and water. Furthermore, these processes account for 7% of global
energy consumption and contribute substantially to carbon emissions. The widespread use of secondary (recycled) raw
materials is crucial to addressing this global challenge.
The European metal recycling industry has the potential to be a major contributor to a sustainable future for the EU.
However, it is outdated, offline, and inefficient, leading to low recycling rates even for valuable commodities. The Schrott24
Platform is an intelligent online marketplace that digitises and automates large parts of the industry for scrap metal and
recycled metals. It dynamically matches buyers and sellers to optimise outcomes for both parties, aligning the European
scrap trading market with the digital single market.
We use advanced pricing and matching algorithms, matching the seller of a certain metal scrap, with a certain logistics need,
with the most efficient recycling solution. This can be a local scrap yard for a small electrician with 500kg of copper cable
waste, or a specialized aluminium smelter that is in need of a specific alloy in the yard of a scrap dealer unknown to them.
With the integration of transport service providers, they are not only matched, but we can facilitate the whole process, to
ensure the fulfilment of the clients’ needs. Schrott24 is disrupting the industry, allowing it to deliver a sustainable, circular
economy for raw materials in the EU.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEInst-2018-2020-2

Koordynator

SCHROTT24 GMBH
Wkład UE netto
€ 1 180 482,63
Adres
VINZENZ-MUCHITSCH-STR.14
8020 GRAZ
Austria

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Südösterreich Steiermark Graz
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 1 686 403,75