Skip to main content
European Commission logo print header

Cost Effective Small AiRcraft

Article Category

Article available in the following languages:

Wiele szumu o mały samolot

W ramach projektu, którego tematem są awionetki, pozyskano rozległą, nieznaną dotychczas wiedzę i osiągnięto postępy techniczne na rzecz europejskiego sektora lotnictwa ogólnego. Nowe postępy i rozwiązania w zakresie technologii zwiększą konkurencyjność sektora na poziomie międzynarodowym.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

W ramach projektu "Efektywne kosztowo awionetki" (CESAR) skupiono się na tym, by dostarczyć wytwórcom małych komercyjnych samolotów środki do uzyskania pełnej konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Celem projektu, finansowanego ze środków UE, było stworzenie nowoczesnej koncepcji rozwoju awionetek i udoskonalenie technologii ich produkcji. Głównym zamierzeniem było skrócenie czasu wprowadzenia na rynek i obniżenie kosztów całkowitego rozwoju, eksploatacji i konserwacji. Do priorytetów należało także bezpieczeństwo, komfort pasażerów i wpływ na środowisko. Projekt skupił się na konstrukcji aerodynamicznej i strukturalnej, integracji napędu, optymalizacji systemu lotniczego oraz integracji projektu — obszarach badań i rozwoju technologii (RTD), które zajmują się procesami projektowania samolotów. Partnerzy projektu CESAR skoncentrowali się na doskonaleniu narzędzi do konstrukcji aerodynamicznej i strukturalnej, a także na metodach zastosowanych do oceny strukturalnej; celem wszystkich związanych z tym czynności było zapewnienie odpowiedniego środowiska do wirtualnej symulacji lotu. Z myślą o obniżeniu kosztów eksploatacji samolotu i zwiększeniu bezpieczeństwa, twórcy projektu CESAR skupili się również na zgłębieniu wiedzy i udoskonaleniu technologii w zakresie części zamiennych i systemów lotniczych. Działania obejmowały włączenie technologii wykorzystywanych w produkcji dużych komercyjnych statków powietrznych w zakresie ulepszonej ekonomicznej eksploatacji do kategorii komercyjnych awionetek. Zespół projektu CESAR z powodzeniem zrealizował swoje cele, a także osiągnął zamierzenia związane z widocznością, publikacją i ochroną patentową pewnych wyników technicznych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania