European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Integrated Communication, Navigation and Surveillance System

Opis projektu

Zaawansowane systemy do zarządzania ruchem lotniczym w przyszłości

Popyt na odbywanie międzynarodowych podróży lotniczych stale rośnie, co powoduje wzrost wymagań w zakresie zarządzania ruchem lotniczym. Systemy łączności, nawigacji i dozorowania (ang. communication, navigation and surveillance; CNS) są elementami składowymi, na których opiera się proces zarządzania ruchem lotniczym. W związku z tym rozwiązania CNS muszą zostać zintegrowane w całościowy system, aby umożliwić ujednolicenie z uniwersalną infrastrukturą i wspólną koncepcją działania. Ponadto systemy CNS do zastosowań lotniczych i naziemnych powinny być opłacalne i efektywnie wykorzystywać zasoby. W ramach finansowanego ze środków UE projektu PJ14-W2 I-CNSS zostaną określone i opracowane zaawansowane technologie związane z systemami CNS, mające na celu wspieranie i kierowanie służbami operacyjnymi w przyszłym systemie zarządzania ruchem lotniczym na szczeblu europejskim.

Cel

The PJ14-W2 I-CNSS aims to specify and develop the future Technologies coming from the Communication, Navigation and Surveillance domains in order to support and manage the Operational Services, like the 4D Trajectory Management, in the future ATM System.
Performance requirements for CNS systems are becoming increasingly complex and demanding and need to be considered as part of an integrated and holistic System of Systems, which includes air and ground CNS solutions considering convergence towards a common infrastructure, and a unified concept of operations, where possible.
In parallel, CNS systems and infrastructure for both airborne and ground must take a more business- and performance oriented approach with efficient use of resources delivering the required capability in a cost-effective and spectrum efficient manner.
All the activities performed in the PJ14-W2 I-CNSS will be developed at European Level in order to avoid a fragmented approach and to ensure the interoperability as depicted in the ICAO Global Air Navigation Plan (GANP).
The CNS technologies support the GANP in terms of:
• Airport Operations
• Globally Interoperable System Data
• Optimum capacity and flexible flights
The PJ14-W2 I-CNSS aims to develop and improve solution, not already available, from the technological point of view to support the future ATM global system, according the timeframe addressed by the ATM Master Plan, mainly in:
• Surface Data Sharing to let a huge data exchange for an effective and efficient airport operations and awareness
• New Data Communications infrastructure to reduce the ATCo Workload avoiding misunderstandings and improve the efficiency
• Collaborative Air Traffic Management to support the ATCos, pilots, airport operators to improve the situation awareness
• Optimisation of Capacity, Flexible Use of Airspace and Turn-around operations to avoid congestion in ATM domain
In the PJ14 all the main stakeholders are involved to ensure that all the operational needs.

Koordynator

LEONARDO - SOCIETA PER AZIONI
Wkład UE netto
€ 2 114 055,93
Adres
PIAZZA MONTE GRAPPA 4
00195 Roma
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Lazio Roma
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 3 860 393,93

Uczestnicy (52)