Skip to main content
European Commission logo print header

Digitally Adjustable Tooling for manufacturing of Aircraft panels using multi-point FORMing methodology

Article Category

Article available in the following languages:

Kształtowanie przyszłości części samolotowych

Opracowano szybką i elastyczną technologię wytwarzania płyt do konstrukcji samolotowych. Skrócenie czasu realizacji zamówienia zwiększa konkurencyjność przemysłu wytwórczego dzięki lepszej i szybszej obsłudze klientów.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Kształtowanie arkuszy metalowych to ważny proces wytwórczy w przypadku części samolotowych. Jednak tradycyjne metody, w których stosowane są matryce, czyli bloki metalowe do kształtowania metalu, mają pewne wady. Należą do nich: długi czas przygotowania oraz wysokie koszty produkcji. Najnowsza propozycja dotyczy zastąpienia litych matryc dwoma zestawami matryc wielootworowych, których wysokość można dostosować na potrzeby kształtowania wielopunktowego. Istnieją jednak pewne problemy technologiczne, które należy rozwiązać, aby można było wykorzystać cały potencjał tego rodzaju obróbki plastycznej. To właśnie było celem finansowanego ze środków UE projektu "Obróbka sterowana cyfrowo w produkcji płyt do konstrukcji samolotowych z zastosowaniem metodologii kształtowania wielopunktowego" (Dataform). Był to projekt ukierunkowany szczególnie na podnoszenie konkurencyjności przemysłu lotniczego. Zespół badawczy złożony z techników i naukowców z Europy i Chin pracował nad połączeniem technologii kształtowania wielopunktowego z technologią kontroli robotycznej. W ramach projektu udało się stworzyć i przetestować trzy nowe prototypy obróbki: kształtowanie za pomocą prasy wielopunktowej, kształtowanie przez rozciąganie i pozycjonowanie. Te rozwiązania zintegrowano w ramach jednostki kontrolnej z użyciem oprogramowania do wspomaganego komputerowo projektowania, konstruowania i produkcji. Powstały elastyczny system produkcji może być wykorzystywany do produkcji trójwymiarowych (3D) paneli powierzchniowych o różnych kształtach, takich jak kadłuby samolotów oraz pokrywy skrzydeł. Dzięki tym nowym technikom kształtowania możliwe jest szybsze i tańsze produkowanie skomplikowanych płyt metalowych o dużych rozmiarach i udoskonalonych właściwościach. Oszacowano, że koszty obróbki można obniżyć o 60%, natomiast czas nastawy skrócić o 50%.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania