Skip to main content
European Commission logo print header

Renewable energy from crops and agrowastes (CROPGEN)

Article Category

Article available in the following languages:

Biomasa do zrównoważonej produkcji energii

Czołowi europejscy naukowcy zajmujący się energią zoptymalizowali warunki produkcji energii z biomasy rolniczej.

Energia icon Energia

Technologia wytwarzania metanu z biomasy jest dobrze znana i dopracowana. Potrzebne są jednak udoskonalenia inżynieryjne i techniczne, aby stała się opłacalnym i konkurencyjnym źródłem energii. Ogólnym celem unijnego projektu "Energia odnawialna z płodów rolnych i odpadów rolniczych" (Cropgen) było wyprodukowanie z biomasy zrównoważonego paliwa, które można by wykorzystać w istniejącej infrastrukturze energetycznej. Badanie koncentrowało się na wykorzystaniu fermentacji anaerobowej do produkcji metanu. Partnerzy projektu w pierwszej kolejności dokonali przeglądu płodów rolnych i roślin nadających się do uprawy w Europie. Kryteriami oceny była wydajność wytwarzania biogazu z biomasy, zapotrzebowanie na energię oraz możliwość wtórnego wykorzystania płodów rolnych. Aby oszacować potencjalną wydajność produkcji metanu, naukowcy przeprowadzili test BMP (Biochemical Methane Potential – jednostkowy potencjał biogazu). Przetestowano także różne czynniki, takie jak przygotowanie materiałów, rozmiar cząstek i dodawanie kiszonki, pod kątem wpływu na wartość BMP. Ponadto sprawdzono różne metody wstępnej obróbki biomasy, aby zminimalizować straty energii. Konsorcjum badało także możliwości ulepszenia konstrukcji reaktorów. Stworzono dwufazowy system, w którym zanieczyszczone płyny są zastępowane płynami czystymi, wypłukującymi produkty kwaśne i utrzymującymi stabilne pH, co pozwala na dalszy rozkład substancji stałych. Takie działanie bioreaktora ma poprawić przetwarzanie biomasy i wydajność energetyczną. Do modelowania procesu fermentacji anaerobowej opracowano oprogramowanie mające formę wirtualnego laboratorium, które umożliwia monitorowanie produkcji metanu, pH i stężenia kwasów. Oprócz tego, dzięki narzędziu wykorzystującemu logikę rozmytą, możliwe było obliczanie prędkości obciążania materią organiczną i produkcji metanu poprzez kontrolę czynników wejściowych, takich jak stężenie kwasów tłuszczowych i pH. Reasumując, w ramach projektu Cropgen przeprowadzono dokładną analizę wielu czynników dotyczących produkcji energii z biomasy rolniczej. Wyniki projektu powinny mieć znaczące implikacje dla technologii biogazu oraz pomóc w uczynieniu z niej atrakcyjnego ekonomicznie procesu produkcji energii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania