European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

FRAME - tumor genome-based personalized anti-cancer vaccines off-the-shelf

Opis projektu

Szczepienie na raka oparte na mutacji przesuwającej ramkę odczytu

Immunoterapia ma ogromny potencjał w leczeniu nowotworów. Podejście to, obejmujące ogólną aktywację układu odpornościowego, można by wzbogacić, łącząc je ze szczepieniem przeciwko określonemu rodzajowi raka. Obecnie jest to możliwe, jako że dysponujemy technologią pozwalającą na rutynowe sekwencjonowanie całego DNA nowotworu w ciągu dwóch tygodni. Firma Frame Cancer Therapeutics opracowała nowy rodzaj spersonalizowanej szczepionki na raka opartej na wspólnych neoantygenach indukowanych przez mutacje przesuwające ramkę odczytu. Sekwencje te nie są zwykle poddawane ekspresji, przez co stają się obiektem ataku ze strony układu odpornościowego. Umożliwia to opracowanie różnych szczepionek dla różnych typów nowotworu. Finansowany przez UE projekt koncentruje się na opracowaniu określonych zestawów szczepionek przeciwko nowotworom zależnie od ich mutacji przesuwających ramkę odczytu. Jest to skuteczniejsze i tańsze podejście w porównaniu do szczepionek z neoantygenem opartych na mutacji punktowej.

Cel

Frame Cancer Therapeutics is a Dutch start-up that develops effective vaccines against cancer, based on frameshift mutations. Driven by the ambition to provide a therapeutic effect for up to 50% of all cancers, Frame aims to alter the status quo of cancer treatment. Our balanced team consists of top researchers and successful biotech entrepreneurs with a track record including the CEO of Crucell , and founder of ProQR.

The clinical use of so-called checkpoint inhibitors, which activate the immune system, has shown great effects, particularly for treatment of advanced melanoma. Yet, a large group of cancer patients does not benefit from this treatment alone, and the next step is to combine this general activation of the immune system with tumor-specific vaccination. This has just become possible now that entire tumor DNA sequences get to be routinely read within two weeks, as part of clinical care.

The solution that Frame Cancer Therapeutics has developed is a ground-breaking strategy for anti-cancer vaccination using off-the-shelf yet personalized cancer vaccines derived from frameshift mutations. Frame Therapeutics has discovered FRAMES, a source of shared neoantigens induced by frame-shift mutations with unique therapeutic potential. These sequences are usually not expressed in the healthy body, and thus seen as foreign by the immune system. A licensed sets of FRAMES are each specific vaccines for different tumor types (such as breast, lung, kidney, colon, uterine cancer).

Most cancer vaccination strategies are based on point mutations unique for each tumor, requiring costly individualized vaccine manufacturing. Frame Therapeutics is the first company entirely focusing on the development of cancer vaccines based on FRAMES, offering off-the-shelf personalized cancer vaccines. This approach allows for economics of scale, reducing time to treatment from months to days, which is critical to patient health, and which will imprcost/benefit ratio’s.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEInst-2018-2020-1

Koordynator

FRAME PHARMACEUTICALS BV
Wkład UE netto
€ 50 000,00
Adres
Science Park 106
1098 XG AMSTERDAM
Niderlandy

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
West-Nederland Noord-Holland Groot-Amsterdam
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 71 429,00