Skip to main content
European Commission logo print header

Development of a Portable High Energy Nanofocus Computed Tomography system for Glass Reinforced Plastic Wind Turbine Blades

Article Category

Article available in the following languages:

Wykrywanie defektów w łopatach turbin wiatrowych

Globalny nacisk na rozwój źródeł energii alternatywnej i odnawialnej doprowadził do znacznego zwiększenia popularności farm turbin wiatrowych (TW) na przestrzeni ostatnich 20 lat. Potężne łopaty TW składają się z materiałów kompozytowych, które często kryją drobne wady lub braki ciągłości trudne do wykrycia przy użyciu konwencjonalnych metod.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Defekty materiału, z którego składają się łopaty TW, doprowadziły w przeszłości do katastroficznych uszkodzeń, zagrażając życiu i zmniejszając publiczne zaufanie, co z kolei spowodowało ograniczenia dalszego rozwoju. Projekt "Opracowanie przenośnego wysokoenergetycznego nanoogniskowego systemu tomografii komputerowej do wzmacnianych szkłem plastikowych łopat turbin wiatrowych" (Concept) powstał z myślą o stworzeniu nowej technologii wykrywania rozłączeń w materiałach kompozytowych w skali atomów lub cząsteczek (nanoszerokość) w najgrubszej części łopat TW. Rosnące zapotrzebowanie energetyczne podkreśla potrzebę doskonałego sprzętu diagnostycznego do przeprowadzania inspekcji całkowitej integralności łopat bez wyłączania ich z eksploatacji, poprawiając w ten sposób ich funkcjonowanie i zapewniając bezpieczne działanie. Projekt Concept spowodował rozwój wielu technologii mających zastosowanie do rozmaitych gałęzi przemysłu, poza spełnianiem oryginalnej roli w połączeniu z pojedynczym systemem. Badacze w szczególności opracowali dwa wysokoenergetyczne prototypy lampy rentgenowskiej wyposażone w ulepszone funkcje w porównaniu z modelami dostępnymi do celów komercyjnych. Zaprojektowali także lekki zasilacz wysokiego napięcia nadający się do zastosowań przenośnych i napędzany gazem, nie zaś ropą. Ponadto wyprodukowali detektor, prototypowy skaner do manipulowania detektorem i dwa wspinające się roboty zdolne do przenoszenia dużych ładunków. Technologia związana z zasilaczem i detektorem mogłaby z łatwością zostać zintegrowana z rozmaitymi istniejącymi produktami. Roboty znajdą natychmiastowe potencjalne zastosowanie w inspekcji kominów czy choćby okablowania mostów. Wreszcie, badacze przygotowali biznesplan komercjalizacji systemu Concept ze szczególnym naciskiem na inspekcję zdalną dużych przybrzeżnych farm wiatrowych. W ten sposób w ramach projektu Concept powstał szereg innowacyjnych technologii o szerokim potencjale wykorzystania w wielu gałęziach przemysłu. Ponadto, sam system Concept w znacznym stopniu poprawił zdolność wykrywania submikroskopowych defektów w materiałach kompozytowych używanych do produkcji bardzo dużych łopat TW, stanowiąc obietnicę zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji i przywrócenia zaufania opinii publicznej do sposobów wykorzystywania energii wiatrowej. Wyniki projektu powinny zainspirować do dalszych innowacji w odniesieniu do dużych farm wiatrowych, zwiększając konkurencyjność Europy w tej rozwijającej się dziedzinie, chroniąc jednocześnie globalne środowisko naturalne.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania