Skip to main content
European Commission logo print header

Centreless grinding simulation part II

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe oprogramowanie symulacyjne pozwala zwiększyć wydajność

Masowa produkcja rotacyjnie symetrycznych części maszyn, takich jak zawory i trzony tłokowe, często odbywa się przy pomocy szlifowania bezkłowego przelotowego. W ten sposób można wyprodukować do 150 tys. części na godzinę, ale proces taki charakteryzuje się złożonością i wrażliwością na różne parametry oraz wymaga szczególnie czasochłonnego przygotowania przed rozpoczęciem produkcji.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Celem projektu "Symulacja szlifowania bezkłowego część II" (Cegris II) było stworzenie oprogramowania do modelowania i wizualizacji oraz uproszczenie procedur i zwiększenie elastyczności procesu, zwiększające jednocześnie jego wydajność. Uczestnicy Cegris II opracowali trójwymiarowy (3D) model złożonego procesu szlifowania, które nie tylko ułatwia przygotowanie, ale także umożliwia testowanie parametrów procesu i wizualizację w rzeczywistości wirtualnej ruchu komponentów w rozstawie szlifowania. Dzięki temu możliwe jest odpowiednie dobranie parametrów na samym początku produkcji, a technicy mogą wykorzystać narzędzie do diagnozowania powstałych problemów i ograniczyć do minimum czas przestojów. W sumie oprogramowanie może radykalnie skrócić czas produkcji, obniżyć koszty i ograniczyć przestoje, poprawiając jednocześnie jakość i powtarzalność produktu końcowego. Naukowcy dążyli też do obniżenia zanieczyszczenia wody o 80%. W tym celu zaprojektowali nowy system filtracyjny pozwalający na praktycznie całkowite wyeliminowanie bakterii (z 17 mln na gram do mniej niż 1 tys.). Korzyści takiego rozwiązania to m.in. zdrowsze środowisko pracy i dłuższa żywotność chłodziwa. Podsumowując, w ramach projektu Cegris II stworzone zostało oprogramowanie do trójwymiarowego modelowania i wizualizacji szlifowania bezkłowego przelotowego, które może znacząco skrócić długotrwałe czynności przygotowawcze, poprawić dokładność parametrów i ułatwić usuwanie usterek, tym samym przyczyniając się do obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności. Oprócz tego, naukowcy opracowali nowatorski system filtracji wody, który ogranicza niemal do zera rozwój bakterii zwykle zachodzący w systemie, zapewniając w ten sposób zdrowsze środowisko pracy operatorom i samym narzędziom oraz wydłużając żywotność maszyn. Zastosowanie wyników projektu Cegris II powinno znacząco zwiększyć konkurencyjność europejskich producentów wykorzystujących szlifowanie bezkłowe przelotowe.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania