Skip to main content
European Commission logo print header

Exploiting cellular export of nuclear transcripts as HIV innovative therapy

Article Category

Article available in the following languages:

Uderzyć w czuły punkt HIV

Nowe mutacje wirusa HIV stale utrudniają poszukiwanie skutecznych metod leczenia tej choroby. Europejscy naukowcy przyjęli nowatorskie podejście do leczenia HIV, polegające na zaatakowaniu wirusa w trakcie procesu eksportowania materiału genetycznego z komórki gospodarza.

Zdrowie icon Zdrowie

Obecnie standardowa metoda walka z HIV ukierunkowana jest na białka wirusowe odpowiedzialne za zakażenie HIV-1. Wadą tej metody jest pojawianie się odpornych na leki szczepów wirusa. Z uwagi na zapotrzebowanie na nowe leki przeciwko HIV, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Wykorzystanie eksportu komórkowego transkryptów jądrowych jako nowa metoda leczenia HIV" (Excellent-HIT) skierowali swoje badania na inne tory. Ukierunkowanie leczenia na biochemiczne szlaki odpowiedzialne za eksport RNA związany z cyklem replikacji HIV mogłoby pozwolić uniknąć problemu uodparniania się wirusa na leki. Naukowcy wybrali cele molekularne zakłócające cykl życia wirusa. Eksport nieprzetworzonego materiału genetycznego HIV-1 ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego ulokowania się wirusa w gospodarzu i jest regulowany białkiem wirusowym Rev. Innym potencjalnym celem jest tzw. helikaza DDX3, która pełni istotną rolę w replikacji HIV. Projekt Excellent-HIT koncentrował się zatem na dwóch obszarach docelowych leczenia. Naukowcy zbadali dokładną rolę DDX3 w replikacji HIV i opublikowali kilka prac opisujących wyniki analiz. Przy okazji dowiedziono, że DDX3 jest także istotna dla innych szlaków. Znając biochemię DDX3, naukowcy mogli też zająć się poszukiwaniem leku przeciwko działaniu tego enzymu. W oparciu o badania in vitro helikazy udało się odkryć kilka leków, które można z powodzeniem zastosować. Znaleziono także inny związek działający przeciwko HIV. Badania eksportu jądrowego wykazały, że jeden z inhibitorów jest aktywny, gdy zostanie dodany w cztery godziny po zakażeniu. Uczestnicy projektu Excellent-HIT planują kontynuować współpracę i obiecujące badania na rzecz skutecznej metody leczenia HIV. Dzięki sprawnym procedurom opracowanym w trakcie projektu przyszłe badania nad nowymi lekami działającymi na eksport komórkowy transkryptów jądrowych staną się łatwiejsze.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania