Skip to main content
European Commission logo print header

Polymer Injection Advanced Moulding

Article Category

Article available in the following languages:

Lepsze technologie produkcji tworzyw sztucznych

Finansowany ze środków UE zespół badawczy zoptymalizował technologię formowania wtryskowego i określił wymagania dla oprogramowania pozwalającego zwiększyć wydajność procesu. Precyzyjna technika symulacji trójwymiarowej (3D) form wtryskowych przyniesie korzyści firmom z branży tworzyw sztucznych.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Formowanie wtryskowe jest najważniejszą technologią produkcji tworzyw sztucznych, w tym części polimerowych wykorzystywanych w rozbudowanych i zaawansowanych zastosowaniach. W rezultacie wymagania w zakresie kontroli procesu, stabilności i właściwości tych materiałów są dość wyśrubowane. Ponadto, nowa technika formowania wtryskowego mikroproduktów rodzi potrzebę gruntownego poznania właściwości fizycznych uczestniczących w niej procesów. Celem projektu "Zaawansowane formowanie wtryskowe polimerów" (PIAM) było stworzenie nowej generacji narzędzi symulacyjnych do wykorzystania w technologii formowania wtryskowego polimerów. W pierwszej kolejności naukowcy przygotowali wykaz zagadnień dotyczących istniejących pakietów oprogramowania oraz metod pozyskiwania i przetwarzania danych. Przeanalizowano także możliwość rozszerzenia tych pakietów na inne systemy polimerowe oraz określono parametry nowych systemów. Nowe oprogramowanie charakteryzuje się krótszymi czasami obliczeń, z ponad milionem niewiadomych, oraz ulepszonymi funkcjami modelowania 3D procesu formowania wtryskowego. Partnerzy projektu przeprowadzili zaawansowane badania fizyczne polimerów termoplastycznych i bardziej złożonych systemów. Oprócz tego, zbudowano nowe doświadczalne urządzenia pozwalające na mierzenie w ekstremalnych warunkach mechanizmów krystalizacji oraz ciśnienia, objętości i temperatur, a także kinetyki. Wprowadzenie tych danych do oprogramowania pozwoliło partnerom projektu dostroić różne etapy procesu i przeprowadzić symulację różnych parametrów, w tym dotyczących orientacji makrocząsteczek i włókien oraz krystalizacji polimerów. Wyniki projektu pozwolą usprawnić obecnie stosowane techniki formowania wtryskowego i mogą zaowocować rozwojem nowych dziedzin zastosowania części formowanych wtryskowo.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania