Skip to main content
European Commission logo print header

Structural and functional studies of structured RNA involved in heat shock response

Article Category

Article available in the following languages:

Analiza mechanizmu reakcji szoku termicznego

Niekodujące RNA to wschodzące wzorcowe regulatory ekspresji genów. W ramach europejskiego badania uzyskano informacje strukturalne na temat niekodujących RNA i objaśniono ich interakcję ze znanymi białkami, aby określić sposób ich działania w różnych procesach biologicznych.

Zdrowie icon Zdrowie

Reakcja szoku termicznego (HSR) u eukariontów jest ważnym mechanizmem przezwyciężania warunków stresowych, takich jak zmiana temperatury. Przeprowadzone niedawno badania wskazują, że niekodujące RNA jest zaangażowane w ten proces przez wiązanie z czynnikiem wydłużenia eEF1A oraz aktywację czynnika transkrypcji szoku termicznego. Obecnie nie ma dostępnych informacji strukturalnych w zakresie RNA zaangażowanych w reakcję szoku cieplnego ani kilku innych dużych niekodujących RNA, które niedawno zidentyfikowano u eukariontów. Mając to na uwadze, uczestnicy projektu finansowanego przez UE "badania strukturalne i funkcjonalne strukturalnego RNA zaangażowanego w reakcję szoku cieplnego" (HSRRNA) mieli na celu uzyskanie informacji strukturalnych na temat niekodujących RNA w celu wyjaśnienia ich funkcjonowania. W tym celu naukowcy wyizolowali niekodujące RNA 6S znane z wchodzenia w interakcję z enzymem polimerazą RNA podczas transkrypcji bakteryjnej. Udało się określić kształt, strukturę wtórną, stabilność i konformację RNA 6S, a także jego interakcje z partnerami białkowymi. Wyniki nie ujawniły żadnych modyfikacji, co sugeruje, że funkcja niekodującego RNA nie wymaga kowalentnych modyfikacji do czynności. Badanie HSRRNA przyczyniło się do uzyskania ważnych informacji strukturalnych na temat kodujących RNA i ich roli w odpowiedziach komórkowych. Choć jest to względnie nowa dziedzina, oczekuje się, że zaangażowanie niekodujących RNA do transkrypcji genów będzie mieć istotne implikacje dla opracowania nowoczesnych terapii w tym zakresie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania