European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Super resolution imaging of nanoPMOs for cancer drug delivery

Opis projektu

Optymalizacja nanonośników dostarczania leków pod kątem użytku klinicznego

W ostatnich latach powstały liczne nośniki dostarczania leków oparte na nanotechnologii, problemem jest jednak fakt, że brak informacji na temat różnych strukturalnych i biologicznych cech tych nanonośników ogranicza ich zastosowania terapeutyczne. Aby temu zaradzić, finansowany przez Unię Europejską projekt MANTARGET poświęcony jest optymalizacji właściwości fizykochemicznych, takich jak wielkość, kształt i chemia powierzchni biodegradowalnych nanonośników odpowiednich do zastosowań klinicznych. Celem jest opracowanie nanonośników zdolnych do ukierunkowania receptorów mannozo-6-fosforanu, które ulegają nadekspresji w raku prostaty, oraz określenie ich specyficzności komórkowej, interakcji i degradacji po wewnątrzkomórkowej internalizacji, za pomocą mikroskopii o bardzo wysokiej rozdzielczości (STORM). Ponadto konieczne jest badanie toksyczności tych nanonośników, zanim znajdą zastosowanie kliniczne w dostarczaniu leków chemioterapeutycznych do komórek nowotworowych.

Cel

In recent years, nanomaterial-based various drug delivery carriers have been developed for the potential targeted cancer therapy. However, still the advanced study for optimization of size, shape, surface chemistry of the nanocarrier and observation of biological interaction and evaluation of such nanocarrier are not well-developed that limit their use for the efficient clinical applications. Therefore, superior understandings of the cellular interaction of the nanocarrier with different physicochemical properties are essential and challenging for improved the cancer treatments. In this project, we will focus on the optimization of different physicochemical properties of nanocarrier such as size, shape, surface chemistry and etc via investigation of its biological interaction and evaluation by a potent imaging technique. For this purpose, we will synthesize a library of efficient biodegradable drug delivery carrier periodic mesoporous organosilica nanoparticles (nanoPMOs) with
controlled size and shape and then functionalized with different targeting ligands with the controlled number per nanoparticle for mannose-6-phosphate receptor over-expressed prostate cancer. Then we will study the nanoPMOs-prostate cancer cell interactions, internalization pathway and intracellular degradation of nanoPMOs through the stochastic optical reconstruction microscopy (STORM). We will further evaluate the drug delivery efficacy of nanoPMOs and toxicity mechanism of drug loaded nanoPMOs to support microscopic observation. Thus the result of this biological interaction and evaluation of nanoPMOs with different physicochemical properties via super-resolution microscope STORM will help to develop a novel drug delivery carrier for prostate cancer therapy with optimal properties for clinical applications.

Koordynator

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
Wkład UE netto
€ 184 707,84
Adres
RUE MICHEL ANGE 3
75794 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 184 707,84