Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

The Conformation Of S-phase chroMOSomes

Opis projektu

Badanie architektury chromosomów podczas mitozy

Komórki eukariotyczne czasowo regulują replikację DNA w różnych źródłach w chromosomach. W przeciwnym razie ma miejsce stres genomowy i może dojść do rozwinięcia się nowotworu. Celem finansowanego przez UE projektu COSMOS jest zrozumienie mechanizmu tej regulacji czasowej oraz określenie propagacji elementów strukturalnych w chromosomalnych początkach replikacji podczas mitozy. Aby tego dokonać, naukowcy zastosują Hi-C, metodę badania trójwymiarowej architektury genomów, która pozwoli im uzyskać informacje oddzielnie dla każdej chromatydy siostrzanej. Wgląd w zależność między czasem replikacji, uszkodzeniem DNA i strukturą chromosomu pomoże naukowcom zrozumieć przyczyny chromosomalnych zakłóceń, co przełoży się na zwiększenie możliwości leczenia nowotworów.

Cel

DNA replication initiation is strictly regulated to ensure complete genome duplication. In eukaryotes, temporal control of origin firing across chromosomes establishes replication timing domains. Failures in the timing of replication initiation across chromosomes is implicated in DNA replication stress, a hallmark of cancer, but the function of these temporally restricted replication domains is not understood. As well as the duplication of DNA, S-phase involves the duplication of all chromosome structural elements and the complete separation of chromosomal intertwines. How this is achieved is poorly understood.
A major hurdle for understanding how 3D chromosomal structures are duplicated in S-phase and inherited through mitosis is that current Hi-C methodologies do not give a distinction between chromatids during or immediately after DNA replication. This project aims to visualise the structure and interactions of replicating chromosomes by developing a new Hi-C method which will allow a separate analysis of each new sister chromatid during its formation. This will provide unique information about how DNA loops and interactions are replicated and resolved, preventing the accumulation of toxic chromosomal defects in each new daughter. This method will then be extended to address the impact of replication stress for the inheritance of chromosome structure. The project will result in a new understanding of the interplay of replication timing, DNA damage and chromosome structure, which may provide a novel framework to understand the causes of chromosomal aberrations that accompany tumour progression.

Koordynator

THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Wkład UE netto
€ 271 732,80
Adres
TRINITY LANE THE OLD SCHOOLS
CB2 1TN Cambridge
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
East of England East Anglia Cambridgeshire CC
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 271 732,80

Partnerzy (1)