Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Targeting G-quadruplex DNA Structures in Bacteria to Combat Antimicrobial Resistance

Opis projektu

Nowa strategia walki z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe: drugorzędowe struktury DNA bakterii na celowniku

G-kwadrupleks (G4-DNA) to drugorzędowa struktura DNA występująca w komórkach eukariotycznych i prokariotycznych, która związana jest z ważnymi procesami biologicznymi. W przypadku pałeczki ropy błękitnej, wysoce patogennej bakterii odpowiedzialnej za zakażenia szpitalne, G4-DNA powstaje na odcinku DNA zwanym promotorem genu, którego zaburzenie powoduje śmierć bakterii. Zagadnieniem tym zainteresował się zespół finansowanego przez UE projektu G4-AntiBac, który zbada funkcje G4-DNA u bakterii i stworzy nowe związki atakujące tę strukturę, które zostaną wykorzystane w terapii przeciwdrobnoustrojowej. Projekt powstał w odpowiedzi na potrzebę znalezienia nowych celów biocząsteczkowych, które umożliwią opracowanie nowej klasy antybiotyków, w efekcie pomagając w walce z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Cel

There is a pressing need to develop new antimicrobial approaches to combat bacterial resistance to antibiotics. Pseudomonas aeruginosa – a dreadful Gram-negative bacterium pathogen associated with severe acute and chronic human diseases – is responsible for 10-15 % of hospital-acquired infections worldwide. Thus, it is important to identify new biomolecular targets in bacteria and design new molecules that can selectively target them. This project aims to study G-quadruplex DNA (G4 DNA) structures as a new bio-molecular target for the development of new classes of antibiotics. G4 DNA is a non-canonical structure of DNA whose formation has been associated to a number of important biological processes. While the function of G4 DNA is well established in eukaryotic cells, far less is known about their functions in bacteria. Preliminary data from the host group has shown that G4 DNA’s can form in gene promoter regions of the genome in P. aeruginosa. They have also shown that metal complexes can bind to this G4 DNA regions and display antibacterial activity. In this project, I propose to develop novel compounds (via a ‘target-guided synthesis’ approach) that can specifically bind with high affinity to G4 DNA structures of relevance to bacteria. If the newly developed bacterial G4 DNA binders exhibit low cellular uptake, I propose to implement the well-established liposomal delivery strategies to improve their uptake into the targeted bacterial strains. Finally, the highly active compounds will be used to study the proposed gene regulatory role that G-quadruplexes play in P. aeruginosa. My proposed research falls under one of the key priorities (i.e. Infectious diseases and improving global health) of the Horizon-2020 work programme. The outcome of the proposed study will have impact in addressing one of the key objectives (i.e. Develop New Therapeutics and Alternatives) of the recently documented ‘European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance’.

Słowa kluczowe

Koordynator

IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE
Wkład UE netto
€ 224 933,76
Adres
SOUTH KENSINGTON CAMPUS EXHIBITION ROAD
SW7 2AZ LONDON
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
London Inner London — West Westminster
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 224 933,76