European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Identifying the ripples of gene regulation evolution in the evolution of gene sequences to determine when animal nervous systems evolved

Opis projektu

Ewolucja regulacji ekspresji genów

Ekspresja genów przez różnicowanie zachodząca podczas embriogenezy napędza różnicowanie komórek i determinuje rozwój zwierzęcia. Skoordynowana ekspresja genów to złożony proces, który jest kontrolowany przez geny powiązane ze sobą poprzez interakcje regulacyjne. Pomimo ich kluczowej roli w rozwoju zwierzęcia, nadal jednak niewiele wiadomo na temat funkcji sieci regulujących geny oraz ich ewolucji. Trzy europejskie instytuty badawcze zdecydowały się zjednoczyć siły w ramach finansowanego ze środków UE projektu RipGEESE, aby w oparciu o multidyscyplinarne podejście wypełnić lukę w wiedzy dotyczącą cząsteczek i filogenezy. Pozyskana wiedza ujawni niezbadane wcześniej aspekty różnorodności fenotypowej charakteryzującej królestwo zwierząt.

Cel

Animals display a bewildering diversity of morphological structures and adaptations that represent dramatic body plan transformations. Forming these diverse body shapes requires the coordinated expression of hundreds of genes in a cell-specific manner; a monumentally complex task that is controlled by gene regulatory networks (GRNs): genes linked to each other by regulatory interactions, which modulate the gene expression in every cell of an organism. Despite their central role in determining animal form and function, it is as of yet unclear how GRNs evolve and how they are linked to the origin of morphological innovation. This project builds on the combined knowledge and expertise of the applicant and three European research institutions in order to tackle this knowledge gap using cutting-edge techniques, and an innovative, multidisciplinary approach that merges molecular, bioinformatic, and phylogenomic methods.

Koordynator

UNIVERSITY OF BRISTOL
Wkład UE netto
€ 337 400,64
Adres
BEACON HOUSE QUEENS ROAD
BS8 1QU Bristol
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
South West (England) Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area Bristol, City of
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 337 400,64