Skip to main content
European Commission logo print header

Wide-range non-intrusive devices toward conservation of historical monuments in the Mediterranean area

Article Category

Article available in the following languages:

Na ratunek zabytkowym budynkom

Opracowano nową niskonakładową technologię, która ma służyć ratowaniu zabytkowych budynków w aktywnym sejsmicznie regionie śródziemnomorskim.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Region śródziemnomorski może poszczycić się wieloma ważnymi budowlami zabytkowymi, które odzwierciedlają charakteryzującą go mozaikę kultur i cywilizacji. Niestety wiele z tych skarbów niszczeje wskutek aktywności sejsmicznej lub zaniedbania. Celem finansowanego przez UE projektu WIND-CHIME było odwrócenie tej tendencji. Opracowano nową opłacalną metodę odnawiania budynków w regionie. W tym celu skupiono się na stworzeniu urządzeń konstrukcji sprężonej ze stopu z pamięcią kształtu (SMA), które można byłoby mocować do pękniętych cegieł i kamiennych pomników. Innym celem było stosowanie w wysmukłych konstrukcjach, takich jak minarety czy dzwonnice, amortyzatorów SMA. W tym celu zespół projektu WIND-CHIME przeprowadził termomechaniczną ocenę stopów, by wyeliminować niezgodności między potencjalnymi materiałami i ich zastosowaniami docelowymi. Następnie podjęto testy rozciągania i skręcania w różnych temperaturach w celu wyizolowania niskonakładowego stopu miedzi i znalezienia sposobów na ochronę przed wibracjami. Do innych ważnych osiągnięć projektu należy nowatorski izolator antenowy, innowacyjne amortyzatory sejsmiczne i nowa technologia modernizacji poprzez wprowadzenie nowych elementów. Po zdefiniowaniu i wykonaniu tych technologii, uczestnicy projektu WIND-CHIME przeprowadzili ich walidację na podstawie analizy przypadków w obszarach historycznych regionu śródziemnomorskiego we współpracy z partnerami z tego regionu. Cenne wyniki projektu rozpowszechniono wśród zainteresowanych stron poprzez konferencje, wydarzenia i za pośrednictwem Internetu z myślą o ochronie wspaniałego dziedzictwa regionu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania