Skip to main content
European Commission logo print header

Creating competitive edge for the European polymer processing industry driving new added-value products with conducting polymers

Article Category

Article available in the following languages:

Polimerowa ochrona urządzeń elektrycznych

Zakłócenia elektromagnetyczne stanowią problem dla urządzeń elektrycznych. Finansowani ze środków UE naukowcy opracowali nowe materiały ochronne na bazie tworzyw sztucznych, które powinny otworzyć nowy rynek dla małych europejskich producentów tworzyw sztucznych.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Niezawodne i powtarzalne działanie urządzeń elektronicznych opiera się na kontrolowanym i przewidywalnym przepływie prądu oraz zmianie napięcia. Jednak sprzęt taki jest podatny na zakłócenia wywołane przez pola elektromagnetyczne wytwarzane przez okoliczne urządzenia elektryczne (tzw. zakłócenia elektromagnetyczne). Specjalne ekranowanie zasadniczo chroni urządzenie przed zakłóceniami elektromagnetycznymi poprzez utworzenie bariery z materiałów przewodzących bądź magnetycznych. Często w tym celu wykorzystywane są metale. Europejscy naukowcy starali się zwiększyć konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających w sektorze tworzyw sztucznych poprzez rozwój trwałych produktów na bazie takich tworzyw do ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i wyładowaniami elektrostatycznymi. Finansowanie ze środków UE na realizację projektu Polycond pozwoliło im to osiągnąć. Naukowcy skoncentrowali się na kompozytach (mieszankach) z polimerów inżynieryjnych i polimerów przewodzących (ICP), jak również na systemach hybrydowych łączących ICP oraz nanorurki przewodzące. Cele techniczne obejmowały uzyskanie lepszej przewodności, zmniejszenie masy materiałów osłonowych o ponad połowę oraz redukcję kosztów o około 90%. Naukowcy starali się także opracować przyjazne środowisku techniki przetwarzania umożliwiające skrócenie czasu produkcji o 80%. Konsorcjum Polycond wyprodukowało i scharakteryzowało nanorurki, a także wytworzyło prototypowe materiały o niskiej rezystywności (wysokiej przewodności). Opracowano maszyny wytłaczające do przetwarzania polimeru oraz scharakteryzowano pierwszą partię kompozytów, zapewniając ważne informacje w zakresie modyfikacji na rzecz większej przewodności. Wyniki sugerują możliwość opracowania szerokiej gamy materiałów o zindywidualizowanych właściwościach elektrycznych i fizycznych po rozsądnych kosztach. Dzięki wysiłkom podjętym w ramach projektu Polycond europejskie MŚP mogą przejść do opartej na wiedzy produkcji przewodzących związków tworzyw sztucznych o dużej wartości dodanej, przeznaczonych do zastosowań ochronnych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania