Skip to main content
European Commission logo print header

Magnetic moulding: innovative technology to improve the competitiveness and working conditions of the European foundries

Article Category

Article available in the following languages:

Nowa technika formowania metali przy pomocy pola magnetycznego

Finansowany ze środków UE zespół badawczy stworzył nowatorską technikę odlewniczą wykorzystującą formy utworzone w wyniku związania cząsteczek metalicznych przy pomocy pola magnetycznego. Pozwala ona uzyskać wysokiej jakości złożone części przy bardzo konkurencyjnych kosztach.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Choć większość z nas nie byłaby zainteresowana foremką, którą trzeba by rozbić w celu wyjęcia upieczonego ciasta, to tego rodzaju formy bardzo często sprawdzają się w wytwarzaniu elementów metalowych. Materiał umieszczany jest wokół wzornika o określonym kształcie, odpowiadającym kształtowi produkowanego elementu, w dwóch częściach. Następnie materiał ulega stwardnieniu, jest usuwany ze wzornika, a dwie części są składane w celu utworzenia formy o żądanym kształcie. Po ukształtowaniu metalu przy pomocy formy, jest ona niszczona, aby możliwe było wyjęcie części. Trzy najczęściej stosowane techniki odlewnicze, w których używa się jednorazowych form, to odlewanie w formach piaskowych oraz technika wosku traconego i pianki traconej. W odlewaniu w formach piaskowych materiałem tworzącym formę jest piasek. Techniki wosku traconego i pianki traconej oparte są z kolei na formach woskowych i piankowych. Europejscy naukowcy biorący udział w projekcie Magnet stworzyli innowacyjną technikę odlewania w formach jednorazowych: formowanie magnetyczne. Formowanie magnetyczne łączy zalety techniki pianki traconej z zaletami metod opartych na formach wielorazowych. Jest przyjazne dla środowiska i tanie oraz pozwala uzyskiwać wysokiej jakości złożone części w różnych rozmiarach, przy użyciu różnych materiałów. W technologii wykorzystuje się jednorazowy wzornik, wokół którego cząsteczki metaliczne wiążą się pod wpływem pola magnetycznego. Po stężeniu odlanego metalu w formie, pole magnetyczne jest wyłączane. Metaliczne cząsteczki odpadają, dzięki czemu można je wykorzystać do kolejnych odlewów po wyjęciu części. Aby potwierdzić możliwość wytwarzania złożonych kształtów przy pomocy tej metody, uczestnicy projektu wyprodukowali pięć różnych elementów, posługując się czterema różnymi stopami metali. Elementy te charakteryzowały się lepszymi właściwościami metalurgicznymi i mechanicznymi niż części wytworzone trzema najbardziej popularnymi technikami odlewania w formach jednorazowych. Ponadto, technika odlewania w formach magnetycznych jest szybsza niż inne metody odlewnicze. Niskie koszty inwestycji i brak konieczności dokonywania znaczących zmian w istniejących urządzeniach służących do odlewania techniką pianki traconej powinny sprawić, że nowa technologia będzie bardzo atrakcyjna dla europejskich przedsiębiorstw, pozwalając im wytwarzać bardziej złożone części wyższej jakości, a tym samym przyczyniając się do podniesienia konkurencyjności na tym dużym rynku.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania