Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

The Role of Social Identity on Preferences for Redistribution

Opis projektu

Tożsamość społeczna a kształtowanie się poglądów ekonomicznych na temat redystrybucji gospodarczej

Tożsamość społeczna to sposób, w jaki identyfikujemy siebie jako członków różnych grup. Wpływa ona na zachowania międzygrupowe i jest uznawana za czynnik decydujący o endogeniczności preferencji ekonomicznych. Podstawowe koncepcje, takie jak sposób kształtowania się poglądów na redystrybucję, preferencji społecznych i opinii o instytucjach redystrybucyjnych, wciąż wymagają jednak wyjaśnienia. W ramach finansowanego przez UE projektu SOCIENTITY_PR zostaną przeprowadzone szczegółowe badania nad tym, jaki wpływ na poglądy na redystrybucję ma tożsamość społeczna, a także różne istniejące systemy i heterogeniczność parametrów. W toku projektu SOCIENTITY_PR wykorzystane zostaną różne innowacyjne metody parametryczne i nieparametryczne, by wskazać czynniki społeczne wpływające na nasze poglądy na redystrybucję oraz zmienne klasyfikujące te preferencje według różnych schematów, takich jak przekonania oraz heterogeniczność jednostki i społeczeństwa.

Cel

The overall goal of the action is to understand and uncover the role of social identity on the formation of preferences for redistribution. The fellowship will be carried out at the University of California, Los Angeles for 24 months and at the University of Cyprus for 12 months. The research objectives of the proposed research are twofold: (1) Investigate the effect of social identity on preferences for redistribution and (2) Investigate the existence of multiple regimes and parameter heterogeneity on preferences for redistribution. To achieve Objective 1 the fellow will employ social interaction models using innovative parametric and nonparametric techniques allowing for endogeneity in order to capture the high-dimensionality of social identity, aiming to identify the social factors that determine preferences for redistribution and a broader range of socioeconomic attitudes and beliefs. To reach Objective 2 the fellow will use novel econometric methodologies such as threshold regression models that account for social factors and account for the endogeneity of the threshold variable, aiming to identify a set of threshold variables that classify preferences for redistribution into various regimes based on individual, belief, and social heterogeneity. The fellowship will result in high quality research as well as targeted policy papers aimed at eliminating several negative social phenomena, impacting the academic community, the Cypriot and European policy makers and the general public. The fellowship will have a multidimensional impact on the fellow’s current and future academic career. It will advance his research knowledge and skills, improve his teaching abilities, build a network for future collaborations, novel ideas and high quality research, become more independent in his work, and gain critical project management skills.

Koordynator

UNIVERSITY OF CYPRUS
Wkład UE netto
€ 256 236,48
Adres
AVENUE PANEPISTIMIOU 2109 AGLANTZI
1678 Nicosia
Cypr

Zobacz na mapie

Region
Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 256 236,48

Partnerzy (1)