Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Gene network rewiring by an engineered CRIPSR-Cas12a variant

Opis projektu

Edycja genów na dużą skalę

W ostatnich latach powszechnie stosowano technologie omiczne do wytwarzania nadzwyczajnych ilości informacji na temat funkcjonowania komórek; technologie te wymagają jednak walidacji na drodze eksperymentów. Twórcy finansowanego ze środków UE projektu GNRECC wykorzystują opracowane uprzednio narzędzie do inżynierii genomu działające w oparciu o CRISPR/12, które umożliwia przeprowadzanie licznych edycji dziesiątek genów endogennych jednocześnie. Naukowcy planują zwiększyć wydajność tego narzędzia molekularnego, aby zmodyfikować ścieżki sygnałowe biorące udział w proliferacji komórek. W tym celu opracują oni nowe warianty białka Cas12a. Dodatkowo, stosując fizykę statystyczną oraz inżynierię białkową i genomową, stworzą podstawy dla inżynierii sieci genów na dużą skalę.

Cel

In the last 10 years, an increasing number of studies employed -omics technologies to describe the molecular changes underpinning cellular functions. However, a large part of these findings is awaiting an experimental validation. This is due to the lack of efficient molecular tools able to control both multiple and distinct genetic interactions. Recently, I described a new CRISPR/12-based genome engineering tool that, for the first time, it provides the constitutive, conditional, inducible, orthogonal and multiplexed engineering of dozens of endogenous genes, simultaneously. In this research proposal, I aim to increase the efficiency of this platform in the context of multiplexed genome engineering applications, such as gene network rewiring. To this aim, I will use techniques inspired by the statistical physics of complex disordered systems, to design a more potent version of my CRISPR/Cas12-based genome engineering tool and, I will use this novel platform to rewire signaling pathways involved in cellular proliferation. This research proposal is structured into the following tasks: rational design of novel Cas12a variants, validation of novel Cas12a variants, gene network rewiring by a novel Cas12a variant. By coupling statistical physics to both protein and genome engineering this project will pave the way for efficient and large-scale engineering of gene networks.

Słowa kluczowe

Koordynator

POLITECNICO DI TORINO
Wkład UE netto
€ 171 473,28
Adres
CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 24
10129 Torino
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Piemonte Torino
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 171 473,28