Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Turning oil into stone: Oil legacies in the narratives of urban continuity and change in Baku, Azerbaijan

Opis projektu

Nowe spojrzenie na jedno z najstarszych miast słynących z wydobycia ropy naftowej na świecie

Rozwój miast może trwać wiele lat i zależeć od rozwoju społeczeństwa. Odkrycie zasobów naturalnych, takich jak złoża ropy naftowej, może znacznie przyspieszyć ten proces. Jednak w momencie wyczerpania się złóż zależne od nich miasta przemysłowe zaczynają podupadać. Takiego losu uniknęło azerbejdżańskie miasto Baku słynące z przemysłu naftowego. Stanowiąc jedno z pierwszych i najważniejszych tego typu miast, Baku od ostatnich 150 lat opiera swoją gospodarkę na wydobyciu ropy naftowej. Niewiele jednak wiadomo na temat jego dziedzictwa. W ramach finansowanego ze środków UE projektu BAKOIL przeprowadzone zostaną analizy etnograficzne i tekstualne w celu zbadania oficjalnych i nieoficjalnych narracji dotyczących zależności miasta od wydobycia ropy naftowej. Zespół projektu postara się wyjaśnić, jak tożsamość miasta tak ściśle związana z przemysłem naftowym wpływa na obraz jego przyszłości po wyczerpaniu się złóż.

Cel

This research project will explore the construction of ‘oil city’ narratives in Baku, Azerbaijan. Baku is one of the earliest and historically most significant oil cities in the world. Despite this important legacy, there has been little scholarly attention to the ideological and cultural meanings of oil in different urban milieus. Addressing this gap in scholarship, this study aims to deepen scholarly understanding of the constitution of oil urbanism and its implications for post-oil future. The development of many cities that are linked to oil production is dependent upon the economic cycles of boom and busts of the industry. Typically, oil cities rapidly grow during a boom, and decline during a bust. Few cities are able to reinvent themselves after a bust, either by diversifying their economies or assuming the role of a technological hub for the industry. Baku is unusual among the world's oil cities, as it neither declined nor reinvented itself, but has perpetuated its dependence on oil for the last 150 years and continued to strengthen its identity as ‘the oil city’.
Using a combination of ethnography and textual analysis, this study aims to provide a detailed ethnographic analysis of how Baku’s oil city identity has been constructed and reproduced in official and unofficial discourses by variously positioned professionals involved in memory-making, either directly (museum workers and urban heritage activists) or indirectly (oil industry professionals; city planners; tour guides). The main research objectives are: 1) to examine the official and unofficial narratives of urban continuity based on oil production in their socio-cultural context 2) to explore the practices of collective remembering and forgetting in constructing the narratives of Baku as a historical center of oil production and 3) to explore how an urban identity based on oil affects the imagination of a post-oil future among these groups.

Koordynator

THE UNIVERSITY COURT OF THE UNIVERSITY OF ST ANDREWS
Wkład UE netto
€ 224 933,76
Adres
NORTH STREET 66 COLLEGE GATE
KY16 9AJ St Andrews
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
Scotland Eastern Scotland Clackmannanshire and Fife
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 224 933,76