European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Power and Information Integration Technologies in Microgrids

Opis projektu

Wielkie osiągnięcie w dziedzinie mikrosieci w UE

System elektroenergetyczny UE jest obecnie oparty na scentralizowanych ośrodkach wytwarzania i zużycia energii. Aby jednak w przyszłości wytwarzanie energii mogło odbywać się w sposób niskoemisyjny, kluczowe znaczenie mają mikrosieci energetyczne. Stanowią one sposób na zwiększenie zużycia energii ze źródeł odnawialnych, poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W ramach finansowanego przez UE projektu PAINTING opracowane zostaną zaawansowane technologie integracji energetycznej i informacyjnej dla mikrosieci. Pozwoli to na zintegrowaną komunikację w warstwie wspólnego sterowania oraz rozproszone monitorowanie energii w celu zarządzania energią w mikrosieciach. Wspieranie i ułatwianie funkcjonowania mikrosieci pomoże UE w realizacji celów dotyczących zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności gospodarczej.

Cel

This project aims at training a talented researcher, Dr Ruichi Wang by an interdisciplinary international research program which is focused on developing advanced power and information integration technologies (PAINT) for microgrids. PAINT is urgently demanded from industry and scientific research for the better use of green power. The Fellow will be trained on a series of theories and technical skills related to advanced power electronics, communication and microgrids control at the main host Loughborough University and a number of EU hosts including the University of Strathclyde, TU Delft and the University of Malaga. Capitalizing upon her original power and communication interdisciplinary background and expertise in integrated communication, the Fellow will make her a unique asset to the EU for developing novel PAINT for sustainable energy system. As demonstrated in her CV, Dr. Wang has proven track record in integrated communication with interdisciplinary background and her achievement has been outstanding though very young. The skills and technologies she will grasp during this Fellowship will allow her to diversify her capability significantly, including power electronics modelling, power/data integrated modulation/demodulation, distributed impedance analysis and microgrids control. Besides, the Fellowship will allow her to transfer the knowledge she gains through the research to the benefit of her hosts and regional industrial liaisons together with her existing knowledge on integrated communication. Starting from power electronics modelling with high frequency small signal injected through power conversion process, this project will develop a novel PAINT to achieve integrated communication at converter control layer and distributed power tracing for energy management in microgrids. Fostered by the Fellowship, a leading expert in power/information integration technologies is expected and will contribute greatly to EU industries and academic communities.

Koordynator

LOUGHBOROUGH UNIVERSITY
Wkład UE netto
€ 212 933,76
Adres
ASHBY ROAD
LE11 3TU Loughborough
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
East Midlands (England) Leicestershire, Rutland and Northamptonshire Leicestershire CC and Rutland
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 212 933,76