Skip to main content
European Commission logo print header

Ecoefficient Biodegradable Composite Advanced Packaging

Article Category

Article available in the following languages:

Produkty uboczne przetwórstwa spożywczego jako materiały opakowaniowe

Naukowcy z UE pracują nad tworzeniem zrównoważonych metod produkcji biodegradowalnych opakowań świeżych produktów spożywczych. W materiałach wykorzystano wyłącznie biologiczne produkty uboczne przetwórstwa jadalnych olei, nabiału, produktów zbożowych i piwa.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Konsumenci coraz częściej troszczą się o wpływ opakowań produktów spożywczych na swoje zdrowie oraz środowisko naturalne. Duże europejskie konsorcjum zainicjowało projekt "Zaawansowane ekoefektywne biodegradowalne opakowania kompozytowe" (Ecobiocap), aby stworzyć opakowania nowej generacji do świeżych i łatwo psujących się produktów spożywczych, wykorzystujące wyłącznie składniki biologiczne z produktów ubocznych pochodzących z samego przemysłu spożywczego. Rozbudowane przetwórstwo doprowadziło do sytuacji, w której elementy materiałów opakowaniowych są coraz mniej ekologiczne i często wzbogacone o chemiczne dodatki. Partnerzy projektu zajmują się tworzeniem nowych metod przetwarzania tych produktów ubocznych, pozwalających uniknąć nadmiernego przetworzenia ich składników biologicznych. Przy pomocy tych metod, naukowcy modyfikują opakowania owoców, warzyw, serów i dań gotowych pod kątem minimalizacji kosztów i wpływu na środowisko oraz maksymalizacji bezpieczeństwa. Konsorcjum opracowuje jednocześnie system wspierania decyzji (DSS). Usługa będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron sektora opakowań wraz z działaniami demonstracyjnymi prowadzonymi przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Celem projektu Ecobiocap jest zapewnienie konsumentom odpowiednich informacji na temat używania i odpowiedniej utylizacji opakowań biodegradowalnych. Naukowcy przygotowali wstępny zbiór specyfikacji technicznych dla opakowań, uwzględniający jakość i bezpieczeństwo poszczególnych produktów. Ukończono ponadto pierwsze moduły pakietu DSS. Po uzyskaniu trzech głównych składników opakowań badacze zajmują się obecnie wytwarzaniem i testowaniem ostatecznych materiałów opakowaniowych. Jeden z materiałów cechuje się znacząco mniejszą przepuszczalnością tlenu, dzięki czemu ma szansę znaleźć zastosowanie w opakowaniach barierowych. Wykorzystując biologiczne produkty uboczne pochodzące z przetwórstwa spożywczego do produkcji biodegradowalnych opakowań na świeżą żywność, uczestnicy projektu Ecobiocap tworzą w pełni zrównoważone rozwiązania opakowaniowe pozwalające uzyskać wysoką jakość i bezpieczeństwo żywności przy niskich kosztach.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania