Skip to main content
European Commission logo print header

Water Availability and Security in Southern EuRope and the Mediterranean

Article Category

Article available in the following languages:

Zmiana klimatu zagrożeniem dla bezpieczeństwa dostaw wody

Zmiana klimatu zagrożeniem dla bezpieczeństwa dostaw wody

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Europę Południową, Afrykę Północną i Bliski Wschód uznaje się za obszary zagrożone niedostatkiem wody w wyniku skutków zmiany klimatu. Skutki te mogą obejmować wzrost temperatur, zmniejszenie opadów deszczu oraz wzrost częstotliwości i intensywności ekstremalnych zjawisk pogodowych. Zmiana klimatu odbije się najsilniej na dwóch najważniejszych sektorach gospodarczych w tych regionach: rolnictwie i turystyce. Wynikiem będzie szerszy wpływ na środowisko i społeczeństwo zarówno na skalę krajową, jak i lokalną. Tym problemem zajęto się w ramach projektu "Water availability and security in southern Europe and the Mediterranean" (WASSERMED). Inicjatywa ta opiera się na wiedzy zgromadzonej podczas prac zrealizowanych w ramach wcześniejszych projektów finansowanych przez UE. Konsorcjum wykorzystało serię analiz przypadków do zbadania skutków społecznych wywołanych zmianą klimatu oraz przydziału deficytowych zasobów wody. Analizy te przeprowadzono z udziałem lokalnych społeczności i zainteresowanych stron. Ukazały one różnorodność warunków, przed jakimi stoi region śródziemnomorski, zarówno dla krajów europejskich, jak i partnerskich. Partnerzy projektu przyjrzeli się zmianom względem średnich opadów deszczu oraz częstotliwości, łącznie z ekstremalnymi opadami, wodą odpływową i poziomami wód gruntowych. Zbadano również potencjalne konflikty związane z użyciem wody, jak między turystami a miejscowymi. Celem projektu WASSERMED było stworzenie strategii, rozwiązań technologicznych i praktyk w dziedzinie zarządzania służących złagodzeniu negatywnych skutków zmiany klimatu. Wyniki projektu przyczyniły się do udoskonalenia istniejących modeli zmiany klimatu oraz hydrologii. Dzięki temu lepiej zrozumiemy wpływ zmiany klimatu na zasoby wodne, zużycie wody oraz ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa. W ten sposób projekt WASSERMED zwiększył zrozumienie skutków zmiany klimatu oraz usprawnił przyjmowanie dobrych praktyk. Polityki te pomogą złagodzić potencjalne zagrożenia względem rozwoju społeczno-gospodarczego i równowagi środowiskowej w obszarach najbardziej narażonych w regionie śródziemnomorskim.

Słowa kluczowe

Zmiana klimatu, zużycie wody, odpływ, wpływ na środowisko, wpływ na społeczeństwo, opady deszczu, hydrologia wód gruntowych

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania