Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A digestion and absorption mimicking bench-top intestinal model

Opis projektu

Innowacyjny test in vitro na potrzeby selekcji leków na bazie lipidów

Chociaż preferowanym sposobem podawania leków wybieranym zarówno przez pacjentów, jak i pracowników służby zdrowia, jest droga doustna, większość środków pretendujących do miana leku wykazuje niską rozpuszczalność w środowisku wodnym, takim jak jelita. Aby zwiększyć rozpuszczalność leków, naukowcy opracowali preparaty na bazie lipidów, które są jednak trudne do scharakteryzowania in vivo i wiążą się z wysokimi kosztami procesu opracowywania leku. Zespół finansowanego ze środków UE projektu DINAMIC pracuje nad skutecznym, szybkim i opłacalnym testem in vitro, który symuluje mikrośrodowisko jelitowe i może być wykorzystywany do selekcji takich preparatów. Zestaw testów zapewnia zintegrowany, bardziej adekwatny pod względem fizjologicznym opis działania preparatów na bazie lipidów oraz biodostępność leków w czasie krótszym niż jedna godzina. Zespół projektu DINAMIC opracuje prototyp testu i podejmie działania zmierzające do jego komercjalizacji.

Cel

Oral administration of drugs is the method of choice for patients and healthcare providers alike because it is both convenient and inexpensive. About 70-90% of the drug candidates have low solubility in the water-based environment of the gut, and therefore a number of strategies have been developed to increase drug solubility, one of these being Lipid-Based Formulations (LBFs). Currently, less than 4% of commercial drug products are LBFs due, in large part, to the difficulty of characterisation of in vivo performance, resulting in slower and more costly drug development and fewer oral drug formulations on the market. Clearly, there is a pressing need for a rapid, inexpensive, accurate, and integrated method to screen and evaluate the performance of LBFs in a physiologically relevant environment. We have developed a novel in vitro assay that can rapidly and accurately evaluate in vivo drug exposure. Dr. Bergström was previously awarded an ERC Starting Grant in 2014 to investigate the dynamics of drug, dosage form, and the complex environment of the gastrointestinal tract; DINAMIC is a direct result of this work. Whereas the current state-of-the-art methods involve analysis of LBF digestion and permeation in separate assays, DINAMIC is an integrated digestion-permeation setup that provides a more physiologically relevant, and thereby more accurate, description of LBF performance and drug bioavailability in less than an hour. The technical and commercial feasibility of DINAMIC will be assessed in this ERC PoC project, including development of a prototype that meets the needs of the target customers, as well as the commercial proof-of-concept.

Instytucja przyjmująca

UPPSALA UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 150 000,00
Adres
VON KRAEMERS ALLE 4
751 05 Uppsala
Szwecja

Zobacz na mapie

Region
Östra Sverige Östra Mellansverige Uppsala län
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Beneficjenci (1)