Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Story

Article available in the following languages:

Historie sukcesu RTD - Bardziej inteligentne telefony w dobie mobilności

Zapotrzebowanie na szybsze i bardziej funkcjonalne smartfony stanowi siłę napędzającą innowacje w branży telefonii komórkowej. Jednak związany z nim wzrost ilości przesyłanych danych doprowadził do niedoboru przepustowości. Z tego powodu uczestnicy finansowanego przez UE projektu badają metody eliminowania zatorów komunikacyjnych.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Smartfony oferujące szeroki wachlarz funkcji, takich jak aparat fotograficzny, GPS oraz łączność Wi-Fi, stały się ważnym narzędziem biznesowym. Urządzenia te są także powszechnie stosowane przez osoby prowadzące życie społeczne za pośrednictwem urządzeń przenośnych. W ciągu niecałej dekady smartfony stały się dla wielu osób nieodzownym elementem życia codziennego. Na rynku wciąż pojawiają się nowe modele tego rodzaju telefonów, oferujące coraz bardziej dopracowane funkcje i charakteryzujące się coraz większą wartością użytkową. Wyceniany na wiele miliardów euro przemysł telefonii komórkowej cechuje natomiast bardzo wysoki stopień innowacyjności, jednak ogromna liczba urządzeń przenośnych oznacza, że dostępne pasmo częstotliwości jest coraz bardziej zatłoczone. Obecnie wszelkie wolne częstotliwości wykorzystuje się do transmisji danych. Nasłuchując nowych częstotliwości Powyższa wiedza stanowiła punkt początkowy finansowanego przez UE projektu o nazwie "Zawieszone nano-struktury grafenowe" ('Suspended graphene nanostructures' - RODIN), którego uczestnicy pragnęli poprawić skuteczność użytkowania dostępnego pasma przesyłowego przez smartfony. Rozwiązanie, nad którym pracowali uczestnicy inicjatywy RODIN, obejmuje mechaniczne rezonatory grafenowe oraz radia kognitywne. W ramach projektu integrowane są prace eksperymentalne, przemysłowe oraz teoretyczne, a motywem przewodnim prac badawczych są zawieszone, jedno- oraz wielo-warstwowe nanostruktury grafenowe, a także wyżarzone, podobne do diamentów, folie karbonowe. "Państwa smartfon lub telefon komórkowy korzysta z wielu częstotliwości", tłumaczy Andreas Isacsson, koordynator projektu. "Gdy podróżujecie Państwo do innego kraju, Wasz smartfon usiłuje wykryć nowe częstotliwości, co niekiedy jest problematyczne. Wraz z dalszym wzrostem ilości przesyłanych danych wkrótce może zabraknąć wolnego pasma". Jednak niektóre częstotliwości nie zawsze są wykorzystywane - stąd idea "radia kognitywnego". Radio kognitywne to nadajnik/odbiornik, który automatycznie wykrywa wolne kanały w spektrum bezprzewodowym, a następnie odpowiednio dostosowuje parametry transmisji. Powyższa technologia umożliwia większe zagęszczenie połączeń bezprzewodowych w ramach pojedynczego pasma w danej lokalizacji. Dr Isacsson, wraz z zespołem projektowym, opracowywał regulowany filtr gigahercowy, zawierający rezonatory grafenowe, który sprawi, że radio kognitywne w Państwa smartfonie będzie wykrywać wolne częstotliwości i przełączać się na nie. Grafen jest doskonałym przewodnikiem, a także bardzo wytrzymałym materiałem, zbudowanym z atomów węgla ułożonych w strukturę sieciową. Uczestnicy inicjatywy RODIN zmodyfikowali tę substancję, w celu stworzenia nano-mechanicznego grafenu, przeznaczonego dla rezonatorów. Szczególną uwagę przywiązano do odpowiedniego zaprojektowania i zmierzenia właściwości mechanicznych i elektromechanicznych grafenu, dzięki nadaniu odpowiedniego kształtu zawieszonym strukturom oraz wykorzystaniu termicznych metod przetwarzania końcowego. Nadając na tej samej fali, co przedsiębiorstwa "Konsorcjum RODIN posiada bogate doświadczenie w kilku dziedzinach", tłumaczy dr Isacsson. "Niektórzy z nas specjalizują się w produkcji rezonatorów, inni w wytwarzaniu grafenu, podzespołów itd. Niedawno zorganizowaliśmy spotkanie, podczas którego omówiliśmy projektowane rozwiązanie, istnieje więc nadzieja, że w ciągu kilku miesięcy zbudujemy prototyp". W projekcie Rodin uczestniczą przedstawiciele przemysłu komórkowego, z których część dołączyła do inicjatywy pod koniec roku, w celu dokonania oceny możliwości komercjalizacji naszego rozwiązania. Obecnie, niecały rok przed zakończeniem projektu, pragniemy przeanalizować dalszy potencjał badawczy, a następnie zdecydować, czy powinniśmy opatentować nasze rozwiązania. Według dr Isacssona, wdrożenie rozwiązań Rodin wiąże się z dużym ryzykiem dla przemysłu, ale jednocześnie może przynieść dużo pożytku. Potencjalne korzyści dla użytkowników końcowych są ogromne. "Będziecie Państwo mogli posiadać znacznie bardziej inteligentny telefon, niż inni użytkownicy!", twierdzi dr Isacsson. "Radio kognitywne znacząco zwiększy wydajność smartfonów, umożliwiając im odnajdywanie kanałów transmisji danych o większej przepustowości". - Pełna nazwa projektu: Zawieszone nano-struktury grafenowe - Akronim projektu: RODIN - http://www.fp7rodin.eu – Numer referencyjny projektu: 246026 - Nazwa/kraj pochodzenia koordynatora projektu: Chalmers Tekniska Hoegskola, Szwecja - Całkowity budżet projektu: 3 818 145 eur - Wsparcie UE: 2 894 280 eur - Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: Od października 2010 do września 2013 - Pozostałe kraje partnerskie: Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania, Holandia, Hiszpania, Estonia