Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Story

Article available in the following languages:

Historie sukcesu RTD - Powiew świeżego powietrza dla osób cierpiących na astmę

Astma jest coraz bardziej powszechnym w Europie schorzeniem chronicznym, które ma negatywny wpływ na jakość życia milionów osób oraz silnie obciąża krajowe systemy opieki zdrowotnej. Lepsze zrozumienie przyczyn tej choroby układu oddechowego być może pozwoli opracować nowe, innowacyjne metody leczenia. W ramach finansowanych przez UE prac badawczych odkryto bardzo prawdopodobne dowody na to, że za rozwój astmy u dzieci współodpowiedzialny jest pojedynczy gen.

Zdrowie icon Zdrowie

Odkrycia poczynione w ramach projektu Asthma AND Ormdl3 być może pozwolą zmienić nasz sposób postrzegania astmy wieku dziecięcego. Na astmę cierpi w Europie ponad 30 milionów osób. Michaela Schedel, koordynator projektu oraz naukowiec uczestniczący w inicjatywie Asthma AND Ormdl3, badała gen o nazwie Ormdl3, występujący w jednym z chromosomów, czyli łańcuchów DNA znajdujących się w jądrze komórkowym, odpowiedzialnych za kodowanie informacji genetycznej. Z przeprowadzonych uprzednio badań wynika, że gen Ormdl3 może mieć duże znaczenie, jednak jak na razie nie ma co do tego pewności. "Obecnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebujemy zrozumieć funkcjonowanie genów powiązanych z astmą", twierdzi dr Schedel. "Ze względu na dużą złożoność tego schorzenia stojące za nim mechanizmy nie zostały jednak dobrze poznane. W związku z powyższym celem projektu Asthma AND Ormdl3 jest zbadanie biologicznej roli genu Ormdl3, gdyż nasza wiedza na temat tego białka jest ograniczona, a jeszcze mniej wiadomo o jego wpływie na rozwój astmy". Badanie przyczyn astmy Astma to najczęstsza, zapalna choroba dróg oddechowych, a jej powszechność drastycznie się zwiększyła na przestrzeni kilku ostatnich dekad. Objawy tego schorzenia mogą być zarówno łagodne, jak i groźne dla życia i chociaż w Europie dzieci oraz dorośli poddawani są coraz lepszym metodom leczenia, wciąż mamy do czynienia z przypadkami śmiertelnymi. "Biorąc pod uwagę powyższe fakty nie ulega wątpliwości, że astma to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed współczesnym społeczeństwem", twierdzi dr Schedel. Od dawna uważa się, że do rozwoju astmy przyczyniają się uwarunkowania genetyczne oraz czynniki środowiskowe. Jednak postępy naukowe były dotychczas często niewystarczające, ze względu na ograniczenia charakteryzujące różnorakie podejścia eksperymentalne. Właśnie temu wyzwaniu stawili czoła uczestnicy projektu Asthma AND Ormdl3. W ramach prac projektowych zastosowano różnorakie metody obejmujące zarówno ludzi, jak i modelowanie eksperymentalnej astmy u myszy. "Pozyskaliśmy dowody na to, że gen Ormdl3 może odgrywać funkcjonalną rolę w pojawianiu się astmy oraz że potencjalnie ma wpływ na formowanie się układu odpornościowego w młodym wieku", tłumaczy Michaela Schedel. "Co ciekawe, udało nam się zidentyfikować szereg nowych substancji, które wchodząc w reakcję z białkiem Ormdl3 mogą potencjalnie wpływać na odporność na astmę". Gotowi na kolejne wyzwania Dr Schedel wierzy, że należy wspierać specjalistów z zakresu opieki zdrowotnej w taki sposób, by mogli odpowiednio diagnozować tę chorobę i potencjalnie jej przeciwdziałać. Lepsze zrozumienie mechanizmów rozwoju astmy stanowi kamień milowy, jednak odkrycia poczynione w ramach projektu niosą ze sobą nowe wyzwania. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych chorób uwarunkowanych częściowo genetycznie, trudnym do pokonania etapem jest zrozumienie zależności pomiędzy genami a funkcjonowaniem organizmu. Według dr Schedel zależność pomiędzy funkcjonalnymi właściwościami genu Ormdl3, a aktywnością komórek odpowiedzialnych za układ odpornościowy pozostaje w dużej mierze niezbadana. Jednak dr Schedel jest przekonana, że dwubiegunowe podejście, obejmujące analizę funkcjonowania genu Ormdl3 oraz mechanizmów zachodzących w organizmach ludzi i myszy pozwoli pogłębić naszą wiedzę na temat przyczyn pojawiania się chorób dróg oddechowych takich jak astma oraz mechanizmów ich rozwoju. Powyższy projekt sfinansowano w ramach jednego z Działań Marie Curie, będących grantem unijnym, umożliwiającym naukowcom zdobywanie cennych doświadczeń poza granicami kraju. Podczas projektu wspierano ponadto wymianę wiedzy oraz nawiązywanie bliskich kontaktów z wiodącym centrum leczenia chorób dróg oddechowych w USA. Co więcej, grant Marie Curie umożliwił dr Schedel uzyskanie niezależności w zakresie badań naukowych. Kolejnymi krokami, mówi dr Schedel, będzie zbadanie sposobów oraz potencjalnego zakresu wykorzystania powyższych odkryć w kontekście opracowywania nowatorskich strategii prewencyjnych i metod leczenia. To jedyny sposób, by poszerzyć naszą wiedzę oraz znacząco ograniczyć ciężar związany z tym globalnym problemem zdrowotnym, a także poprawić jakość życia osób cierpiących na astmę w Europie i na całym świecie. - Pełna nazwa projektu: Understanding of Ormdl3 biology will provide novel insight into the pathogenesis of asthma - Akronim projektu: Asthma AND Ormdl3 - strona internetowa projektu Asthma AND Ormdl3 - Numer referencyjny projektu: 236137 - Nazwa/kraj pochodzenia koordynatora projektu: Medizinische Hochschule Hannover, Niemcy - Całkowity budżet projektu: 174 087 euro - Wsparcie KE: 174 087 euro - Data rozpoczęcia/zakończenia projektu Od maja 2009 do czerwca 2011 - Pozostałe kraje partnerskie: Niemcy, USA