Skip to main content
European Commission logo print header

Integrated In Silico Models for the Prediction of Human Repeated Dose Toxicity of Cosmetics to Optimise Safety

Article Category

Article available in the following languages:

Koniec z nieludzkimi badaniami na zwierzętach w przemyśle kosmetycznym

W branży kosmetycznej prowadzone są badania toksykologiczne na zwierzętach, coraz powszechniej uważane za nieetyczne. Naukowcy starają się rozwiązać ten problem poprzez stworzenie narzędzi cyfrowych umożliwiających wyeliminowanie testów na zwierzętach.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Zanim produkt kosmetyczny trafi na rynek, musi przejść kompletne i rygorystyczne badania toksykologiczne. W procesie tym tradycyjnie wykorzystuje się testy na zwierzętach. Porzucenie tych niehumanitarnych praktyk będzie wymagać opracowania symulacji oraz innych narzędzi obliczeniowych, które do tej pory były nazbyt uproszczone. Celem projektu COSMOS (Integrated in silico models for the prediction of human repeated dose toxicity of cosmetics to optimise safety), finansowanego ze środków UE, było opracowanie bezpłatnych narzędzi komputerowych do oceny bezpieczeństwa składników produktów kosmetycznych. W inicjatywie COSMOS wykorzystano różne modele w połączeniu z bazami danych toksykologicznych, aby przeprowadzić modelowanie złożonych interakcji związanych ze zjawiskiem toksyczności kosmetyków. Partnerzy projektu opracowali modele umożliwiające przewidywanie, w jaki sposób stężenie danego związku wpłynie na działanie różnych organów. W połączeniu z próbami komórkowymi modele te umożliwiły badaczom uzyskanie realistycznych danych szacunkowych dotyczących toksyczności różnych związków. Uczeni dokonali ekstrapolacji wyników prób komórkowych w celu oceny bezpieczeństwa stosowania kosmetyków u ludzi, wykorzystując do tego modele przewidujące, w jaki sposób związki te utrzymują się w organizmie. Jednym z ważnych wyników projektu jest wykaz substancji stosowanych w kosmetykach wraz z informacjami pochodzącymi z różnych istniejących baz danych. Zintegrowanie tej bazy danych z modelami toksyczności zaowocowało utworzeniem na potrzeby branży kosmetycznej platformy do oceny bezpieczeństwa składników kosmetyków. Ta platforma — COSMOS Cosmetics Inventory — obejmuje 12 000 badań toksykologicznych oraz ponad 80 000 związków opatrzonych indeksami, które można wyszukiwać według różnych kryteriów. W ramach projektu opracowano też przyjazną dla użytkownika wyszukiwarkę do unijnej bazy danych składników kosmetyków (CosIng). Wyszukiwarka została skonfigurowana w taki sposób, aby pozwolić na znajdowanie danych z badań chemicznych, jak i toksykologicznych. W ramach projektu COSMOS opracowano bazę danych oraz inne narzędzia obliczeniowe do oceny toksyczności kosmetyków bez przeprowadzania badań na zwierzętach. System ten umożliwi ponadto obniżenie kosztów testowania oraz podniesie bezpieczeństwo produktów kosmetycznych przeznaczonych dla ludzi.

Słowa kluczowe

Testy na zwierzętach, kosmetyki, badania toksykologiczne, narzędzia cyfrowe, składniki kosmetyków

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania