Skip to main content
European Commission logo print header

Studies Investigating Co-morbidities Aggravating Heart Failure

Article Category

Article available in the following languages:

Choroby współistniejące z niewydolnością serca

Duże europejskie konsorcjum bada wpływ różnych chorób współistniejących na czynności serca. Dzięki użyciu molekularnych i genetycznych biomarkerów naukowcy mają nadzieję na lepsze prognozowanie.

Zdrowie icon Zdrowie

Przewlekła niewydolność serca (CHF) jest schorzeniem związanym z nieprawidłowymi czynnościami tego narządu. Cukrzyca i otyłość zwiększają ryzyko CHF, łącznie stanowiąc poważny problem kliniczny i społeczno-ekonomiczny. Biorąc pod uwagę choroby współistniejące z CHF, patofizjologia choroby jest bardzo złożona i może wymagać różnych podejść terapeutycznych. Stworzenie skutecznych strategii ochrony i naprawy tkanki serca będzie wymagać wspólnego wysiłku ekspertów z wielu różnych dziedzin. Finansowany przez UE projekt SICA-HF (Studies investigating co-morbidities aggravating heart failure) zrzeszył europejskich specjalistów od niewydolności serca i badań podstawowych, aby mogli oni wspólnie opracować biomarkery CHF. Konsorcjum rekrutowało ponad 1469 chorych na CHF, 255 pacjentów z cukrzycą typu 2, lecz bez niewydolności serca, oraz 167 zdrowych osób do próby kontrolnej. Biopsje mięśni szkieletowych i tkanki tłuszczowej umożliwiły naukowcom odkrycie, że wyniszczenie mięśni szkieletowych jest częstą chorobą współistniejącą z CHF. Prawie 20% osób z kohorty wykazywało kliniczne objawy sarkopenii. Pacjenci z CHF cierpiący równocześnie na insulinooporność wykazywali zmniejszoną odpowiedź lipolityczną na wlew insuliny. Wskazuje to, że insulinooporność i zwiększony poziom kwasów tłuszczowych może szkodliwie oddziaływać na pracę serca. Po analizie, naukowcy udowodnili, że kilka szlaków jest związanych z niewydolnością serca z chorobą współistniejącą lub bez niej, oraz zidentyfikowali nowe biomarkery (C-końcowy element agrynowy (CAF), GDF-15), które mogą być pomocne w warunkach klinicznych. Ponadto odkryto, że polimorfizm genu apolipoproteiny C3 zachodzi dwa razy częściej u pacjentów z współwystępującą cukrzycą, niż tylko w przypadku niewydolności serca. Reasumując, badanie SICA-HF dostarczyło nowych biomarkerów, celów genetycznych i kryteriów, które mogą pomóc pogrupowaniu pacjentów z CHF w oparciu o choroby współistniejące. Odkrycie silnego związku CHF z wyniszczeniem lub zmianami metabolizmu wywołanymi otyłością lub cukrzycą przeciera szlak nowym terapiom.

Słowa kluczowe

Biomarkery, przewlekła niewydolność serca, cukrzyca, otyłość, insulinooporność, apolipoproteina C3

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania