Skip to main content
European Commission logo print header

DBS LNB-STB Optical Fibre Transmission Link

Article Category

Article available in the following languages:

Nowa technologia transmisji optycznej do telewizji satelitarnej i połączeń internetowych

Naukowcy korzystający z dofinansowania UE opracowali niedostępne dotąd tanie rozwiązania światłowodowe pozwalające dostarczać sygnał analogowej telewizji satelitarnej do wielu lokalizacji wewnątrz domu. Dodatkowo system umożliwia łączność z Internetem przez optyczną sieć Ethernet.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Konwencjonalne metody transmisji telewizyjnej polegające na wysyłaniu sygnałów radiowych z potężnej anteny nadawczej do domowych anten odbiorczych zostały w znacznej mierze zastąpione bezpośrednią transmisją satelitarną. Telewizja satelitarna wymaga przesyłania i odbierania sygnałów z satelitów na orbicie okołoziemskiej. Obecnie sygnał odbierany przez antenę satelitarną jest rozprowadzany do poszczególnych miejsc oglądania w budynku kablami koncentrycznymi. Pojawienie się odbiorników satelitarnych z wieloma tunerami wymagającymi doprowadzania wielu kabli do indywidualnych dekoderów spowodowało znaczne zwiększenie kosztów, czasu i kłopotliwości instalacji, szczególnie w budynkach wielorodzinnych. W wielu takich przypadkach pomyślnie używane są kable światłowodowe, ale w przypadku domów jednorodzinnych koszt ich doprowadzenia jest nadal za wysoki. W ramach finansowanego ze środków UE projektu OPTOSAT ("DBS LNB-STB optical fibre transmission link") zaprojektowano, zbudowano i przetestowano prototyp odpowiedniego rozwiązania wykonanego z tanich komponentów optoelektronicznych. W systemie zastosowano cztery odrębne kable światłowodowe dla czterech pasm satelitarnych, aby ograniczyć koszty rozdzielania sygnałów przy odbiorniku. Wszystkie światłowody są umieszczone w jednym kablu zespolonym. Naukowcy dodali też obsługę optycznej transmisji danych w sieci Ethernet, aby niskim kosztem zapewnić pełną integrację telewizji satelitarnej z sieciami domowymi o bardzo dużej przepustowości oraz przyszłymi technologiami komunikacji z wysoką jakością. Wykonano też prototypowe moduły odbiornika i nadajnika, integrując odbiornik ze standardowym odbiornikiem satelitarnym w celu uzyskania dekodera o wejściu wyłącznie optycznym. Podczas dwóch odrębnych testów terenowych wykazano, że system pomyślnie dostarcza pełen zakres kanałów z anteny satelitarnej do wielu lokalizacji w domu, dodatkowo zapewniając łączność w sieci Ethernet między wszystkimi lokalizacjami. Komponenty dotychczas używane do transmisji sygnałów cyfrowych sprawdziły się zatem doskonale przy transmisji analogowej telewizji satelitarnej. Obsługa transmisji danych z użyciem protokołu internetowego (IP) umożliwia nie tylko łączność z Internetem, ale również strumieniowe przesyłanie danych między lokalizacjami. Oczekuje się, że dostępność technologii OPTOSAT do opłacalnego rozprowadzania sygnału telewizyjnego z bezpośredniej transmisji satelitarnej spotka się z powszechnym zainteresowaniem i będzie promować tworzenie nowatorskich produktów o zakresie możliwości niedostępnym przy użyciu istniejących technologii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania