Skip to main content
European Commission logo print header

Speedy system for sampling and detecting Listeria monocytogenes in agro-food and related European industries

Article Category

Article available in the following languages:

Szybsze wykrywanie bakterii zatruwających żywność

Listeria monocytogenes może występować w surowych produktach mlecznych, roślinach i niektórych przetwarzanych produktach rybnych i mięsnych, a co niepokojące, doskonale rozwija się w temperaturze panującej w chłodziarkach. Szybkie i skuteczne pobieranie próbek i wykrywanie tej bakterii w przemyśle rolno-spożywczym oraz innych sektorach jest teraz możliwe dzięki finansowanej przez UE inicjatywie.

Zdrowie icon Zdrowie

Bakterie patogenne odpowiadają za 90% zgłaszanych chorób przenoszonych drogą pokarmową. Jedną z najpoważniejszych jest Listeria monocytogenes. Bakteria ta powoduje listeriozę, zakażenie, które bywa śmiertelne dla osób podatnych, takich jak osoby starsze, kobiety ciężarne oraz osoby cierpiące na choroby obniżające odporność organizmu. Konwencjonalne techniki wykrywania listeriozy mają ograniczoną skuteczność ze względu na formowanie się biofilmów, długi czas leczenia i niską wrażliwość technik pomiarowych. Zespół projektu BIOLISME opracował nowe narzędzia do monitorowania patogenu na powierzchniach w środowiskach produkcyjnych. Wykorzystano je do monitorowania poziomów zakażenia w zakładach przemysłowych przetwórstwa spożywczego w sposób szybszy, bezpieczniejszy i bardziej wydajny niż w przypadku stosowanych obecnie narzędzi. Partnerzy projektu przeprowadzili symulację warunków zakażenia na powierzchniach w kontakcie z żywnością oraz sposobu, w jaki branża spożywcza sobie z nimi radzi. Zbadano także szczepienie swobodnie żyjących komórek L. monocytogenes oraz formowanie się biofilmów L. monocytogenes, ze szczególnym uwzględnieniem szczepów wyizolowanych z autentycznych próbek żywności. Wpływ różnych parametrów, takich jak materiały, temperatury i obecność innych patogenów przenoszonych drogą pokarmową, został także zbadany. Naukowcy stworzyli także system pobierania próbek oparty na technologii sprężonego powietrza, który umożliwia oddzielanie i pobieranie komórek L. monocytogenes z powierzchni w środowisku przetwarzania żywności. Dodatkowo powstał system detekcji oparty na technologii bioczujników, który włącza najnowsze odkrycia z dziedziny immunotechnologii i optyki, pozwalając stworzyć szybszy i bardziej czuły system detekcji L. monocytogenes. Prace przeprowadzone przez zespół projektu BIOLISME pomogą kontrolować jakość w tej branży, wprowadzając szybszy system detekcji Listeria monocytogenes in situ, co umożliwi firmom realizowanie efektywnych procedur zapewniania bezpieczeństwa żywności lub utrzymywania czystości w krótszym czasie. Zapewni to także wsparcie procesu zarządzania epidemiami chorób przenoszonych drogą pokarmową poprzez zmniejszenie liczby zakażeń i, w przypadku zaistnienia sytuacji alarmowej, skrócenie czasu reakcji. Rezultatem będzie większe zaufanie konsumentów wobec europejskiego przemysłu rolno-spożywczego.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania