European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Solar energy, 24 hours, year-round. On or off-grid.

Opis projektu

Innowacyjny system sezonowego magazynowania energii na drodze do komercjalizacji

Celem finansowanego ze środków UE projektu Powerbox jest wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu magazynowania energii opracowanego przez firmę Solenco. System Powerbox firmy Solenco umożliwia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom tanie magazynowanie samodzielnie wytworzonej energii przez kilka godzin albo przez cały sezon z wydajnością konwersji wynoszącą 90 %. System, łączący elektrolizer z ogniwem paliwowym w jednym urządzeniu, przekształca elektryczność w wodór i magazynuje ten nośnik energii bezterminowo, aby w czasie, gdy jest to konieczne, ponownie przekształcić wodór w elektryczność i ciepło w sposób niemal bezstratny. Ciepło uzyskuje się w postaci gorącej wody o temperaturze znamionowej wynoszącej 80 °C. System posiada zerowy ślad węglowy i może działać w dowolnej lokalizacji, umożliwiając ogrzanie i zasilenie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw energią pochodzącą z niestabilnych źródeł, a nawet przekazanie nadwyżki energii do miejskich sieci elektroenergetycznych.

Cel

The hydrogen-based Solenco Powerbox allows solar or wind power to be privately stored for hours or months, allowing 24 hour, year-round renewable electric power and heat, independent of the power grid. Powerbox allows every home and business to cheaply store their own generated energy, with over 90% conversion efficiency, electric and heat storage.
The Solenco Powerbox is a heavily-patented combination of an electrolyzer and a fuel cell in one unit. It transforms electricity into hydrogen, stores it indefinitely, then converts hydrogen back into electricity and/or heat, at minimal loss. Heat comes out as hot water at a rated temperature of 80°C.
Unlike battery storage, the Powerbox stores heat as well as electricity. There is no degradation of conversion capacity over time – its working lifetime is over 30 years. Unlike natural gas storage, there is no need to draw on local underground storage capacity. Unlike hydroelectric power storage, there is no need for local mountains or lakes to be available. Unlike chemical storage, there is no hazardous storage, transport or disposal concern.
Our method has zero carbon footprint and works anywhere, allowing homes and businesses to be heated and powered with intermittent solar and/or wind storage and even to feed excess power into local city grids as needed.
Solenco will be powerful to commercialize, since it has comparable cost to existing inferior solutions, and has the fastest return on investment (<3 years) of any storage solution on the market. Powerbox is targeted at the EU-28 residential renewable energy market of €33.6B (2016), which continues to grow rapidly. Our founder has created hundreds of energy jobs in Europe.
Solenco won the Hansa Green Tour Startup Challenge in 2018 and will earn 530,000 Euros in 2019.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020-3

Koordynator

SOLAR ENERGY CONVERSION POWER CORPORATION
Wkład UE netto
€ 1 955 109,63
Adres
SLACHTHUISSTRAAT 112/2
2300 Turnhout
Belgia

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Vlaams Gewest Prov. Antwerpen Arr. Turnhout
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 2 793 013,75