European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

An Intersectional Analysis of Ancient Jewish Travel Narratives

Opis projektu

Mobilność ludności w starożytnych dziejach Żydów

Jak była postrzegana lub wyobrażana mobilność narodu żydowskiego w starożytności? Odpowiedzi na to pytanie można znaleźć w wybranych tekstach Tanach (Starego Testamentu) i innych pism żydowskich z okresu hellenistycznego i wczesnego okresu rzymskiego (ok. 300 r. p.n.e. –100 r. n.e.). Zespół finansowanego przez UE projektu ANINAN będzie prowadził badania koncentrujące się na źródłach pisemnych pochodzących z różnych części basenu Morza Śródziemnego, powstałych lub zachowanych w języku hebrajskim, aramejskim, greckim, łacińskim i gyyz. Celem jest opracowanie serii studiów przypadków przedstawiających obraz mobilności ludności i jej ograniczeń społecznych w tekstach izraelickich/żydowskich. Badania, które zostaną przeprowadzone w ramach projektu ANINAN, obejmą również porównanie kulturowych reprezentacji podróży w ujęciu przekrojowym. Wybrane podejście ma pozwolić na wyjaśnienie kwestii dotyczących władzy i rozwarstwienia społecznego, które doprowadziły do dobrowolnych i wymuszonych form mobilności w starożytnym wschodnim regionie Morza Śródziemnego i innych regionach.

Cel

ANINAN investigates literary and cultural representations of travel and mobility – the often temporary move of a person from her or his home to another location – in ancient Israelite/Jewish narratives, including selected texts of the Hebrew Bible and other Jewish writings from the Hellenistic and early Roman eras (ca. 300 BCE – 100 CE). The sources, which originate from different parts of the Mediterranean region, are written or preserved in Hebrew, Aramaic, Greek, Latin, and Ge’ez.

The aim is to understand how human mobility was perceived and/or imagined in Jewish antiquity, including its agents, motives, and outcomes. The main objectives are: (1) to produce a series of case-studies that illustrate the portrayal of human mobility and its social confines in Israelite/Jewish literature; and (2) to compare and theorize the cultural representations of travel in an intersectional frame and, as a result, to provide a ground-breaking interpretative framework for the study of mobility in texts from the human past. The selected intersectional approach is novel and specifically unearths questions of power and social stratification that evidently pertain to (in)voluntary forms of mobility, including the individual profile of the traveller and the social realities that prompted, enabled, or compelled her or his travel in the first place.

The challenge is that we know nothing about the power dynamics of ancient Israelite/Jewish travel accounts. They are expected to reveal striking intersectional concerns, highlighting the complexity of human phenomena such as mobility. While multiple ‘categories of difference’ characterize the travelling agents, mobility also affects and shapes these categories, e.g. by leading the agent to negotiate, refine, or recreate aspects of her or his identity. The narratives also illustrate encounters between the Israelites/Jews and ‘others’, which results in a new understanding of cultural interaction in the ancient eastern Mediterranean.

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Instytucja przyjmująca

AARHUS UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 1 368 977,00
Adres
NORDRE RINGGADE 1
8000 Aarhus C
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Midtjylland Østjylland
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 368 977,00

Beneficjenci (1)