European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Capacity building in Smart and Innovative eNERGY management

Opis projektu

Promowanie inteligentnego zarządzania energią w Europie Południowo-Wschodniej

Inteligentne zarządzanie energią stanowi obecnie jeden z najważniejszych obszarów badań realizowanych w Europie. Właśnie z tego powodu uczestnicy finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu SINERGY zamierzają uwolnić potencjał innowacyjny serbskiego Instytutu Mihajlo Pupina. Celem zespołu będzie wzmocnienie potencjału badawczego ośrodka oraz zwiększenie jego konkurencyjności badawczej, dzięki czemu stanie się punktem odniesienia w zakresie technologii inteligentnego zarządzania energią. Dzięki projektowi Instytut będzie w stanie efektywnie wykorzystywać nowo zdobyte kompetencje, promować je wśród krajowych i regionalnych zainteresowanych stron, koordynować lokalne prace badawcze oraz prowadzić działania informacyjne w środowiskach przemysłowych i akademickich. Prace realizowane w ramach projektu przyczynią się do zwiększenia świadomości zagadnienia inteligentnego zarządzania energią i promowania zrównoważonego rozwoju regionalnego w Europie Południowo-Wschodniej.

Cel

The mission of SINERGY is to strengthen the existing research capacity and further unlock the innovation potential of the Institute Mihajlo Pupin - IMP (Serbia) in one of the most important research areas of today – Smart Energy Management. The instruments and coherent measures foreseen by the WIDESPREAD-05-2020 Topic will be fully exploited during SINERGY, aiming to unlock the research potential and improve IMP’s research competitiveness, turning it into a regional ”point of reference” in the domain of smart energy management technologies. Such regional Centre of Excellence that will emerge from SINERGY will concentrate its efforts around the efficient in-house use of newly acquired competences as well as the dissemination to national and regional stakeholders, coordination of regional research efforts and outreach towards both industrial and academic sector. In this way, SINERGY will draw attention to and raise awareness of this, still underdeveloped, research area in the Southeast of Europe, as well as contribute to the regional sustainable development by strengthening the regional capacity to undertake high impact R&D activities and bring them to the market. To accomplish these ambitious project goals, the strategic partnership and exchange of multidisciplinary “know-how” and competences have been agreed with two leading EU research institutions in domain, the Austrian Institute of Technology - AIT (Austria) and the National University of Ireland, Galway - NUIG (Ireland).

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-WIDESPREAD-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-WIDESPREAD-2020-5

Koordynator

INSTITUT MIHAJLO PUPIN
Wkład UE netto
€ 342 625,00
Adres
VOLGINA 15
11060 Beograd
Serbia

Zobacz na mapie

Region
Србија - север Београдски регион Београдска област
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 342 625,00

Uczestnicy (2)